Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

English for Science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2PDWIV-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: English for Science
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok II stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dobra znajomość j. angielskiego, pomocna znajomość innych języków, przygotowanie, na poziomie akademickim z chemii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Elementarne przygotowanie do komunikacji w języku angielskim w środowisku akademickim

Pełny opis:

Zakres różnic w języku potocznym i naukowym (wybrane przykłady różnic miedzy jez. polskim, angielskim i innymi).

Obszary problemowe (tradycyjne i wskazywane przez studentów)

Charakterystyka przekazu informacji naukowej – konferencja, wykład, artykuł, notatka.

Charakterystyka komunikacji naukowej w środowisku nieformalnym.

Literatura:

[1] Coghill, A.M.; Garson, L.R.; American Chemical Society. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. American Chemical Society; Oxford University Press: Washington, DC, Oxford; New York, 2006.

[2] Hewings, M. Advanced grammar in use : a reference and practice book for advanced learners of English. Cambridge University Press: Cambridge, 1999.

[3] Thomson, A.J.; Martinet, A.V. A practical English grammar. 4th ed. Oxford University Press: Oxford, 1986.

[4] Wallwork, A. English for academic correspondence and socializing. 1st ed. Springer: New York, 2011.

[5] Gustavii, B.r. How to write & illustrate a scientific paper. 2nd ed. Cambridge University Press: New York, 2008.

Efekty uczenia się:

Student powinien rozszerzyć wiedzę o komunikowaniu wyników naukowych (szczególnie uwzględniając wymowę terminów chemicznych) i zdolność przyswajania informacji naukowych.

K_U08

K_U09

K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (obecność), udział aktywny w ćwiczeniach, wykonanie zleconych zadań.

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)