Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inorganic Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-CHNE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inorganic Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

LECTURE:

1. Occurrence of elements, periodicity of physicochemical properties. Structure of elements and inorganic compounds.

2. Classification of inorganic compounds.

3. Hydrogen and hydrides.

4. General characteristics of the elements of the block s. Physicochemical properties, methods of obtaining and using of the elements from lithium and beryllium group.

5. Characteristics of the elements of the block p. Boron group - minerals, methods of obtaining, properties. Structure and classification of borates, borazine, aluminothermic reaction.

6. Carbon group - allotropic species of coal, classification of carbides, carbonyls, silanes, siloxanes, silicates and zeolites.

7. Nitrogen group - allotropic variants and physicochemical properties of phosphorus, compounds of nitrites with oxygen, hydrogen, halogens, sulfur. Oxides and oxygen acids of nitrogen, phosphorus, antimony, bismuth and arsenic.

8. General characteristics of oxygen group. Structure of molecules, allotropy and physical and chemical properties of the elements from the oxygen group.

9. Elements from the fluorine group - occurrence in nature, obtaining, physical and chemical properties, application.

10. Properties of the elements from the helium group; superfluid, Bartlett's synthesis, helium compounds.

11. Electron configurations, oxidation degrees, physical and chemical properties, metal complexes of the elements from the block d.

12. Interstitial metal compounds of transition groups - hydrides, carbides, nitrides, borides.

13. Physical and chemical properties and use of zinc and its compounds.

14. General characteristics of lanthanides and scandens. Actinides and transuranic elements.

SEMINAR:

The subject of the seminar in terms of content and order of execution is consistent with the lecture program. Student solves problem tasks related to the issues.

1. General characteristics of the elements.

2. Principles of the elements of the main groups (hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium groups): occurrence, physical and chemical properties, important compounds, receiving and application.

3. Characteristics of the elements of transition groups (scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, copper and zinc groups): occurrence, methods of obtaining, reactivity and more important compounds.

4. Properties of ferrous group triads and light and heavy platinum group triads.

5. Comparison of the elements of blocks s and p with elements of block d and f.

LABORATORY:

1. Introduction to the exercises from inorganic chemistry, regulations of the workshop.

2. Determination of the solubility product of PbCl2 by precipitation titration and the conductometric method.

3. Extraction - spectrophotometric study of the system: picric acid - promazine.

4. Determination of the average number of coordination and constant formation of silver complex with ammonia.

5. Determination of the dissociation constant of blue thymol.

6. The stability constant of the complex [Ni(NH3)4]2+ and [Cu(NH3)4]2+ determined by potentiometric method.

7. Chemical preparation of:

- hydrated chromium (III) and potassium sulphate CrK(SO4)2·12H2O

- aluminum-potassium alum AlK(SO4)2·12 H2O

- ferrous ammonium sulphate - Mohra salt (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O.

8. Examination of purity of previously obtained alum and determination yield of reaction.

9. Complex compounds - preparation of aminocomplexes, hydroxocomplexes, halogencomplexes, chelate compounds and preparations trans – [Co(en)2(NO2)2]NO3.

10. Selected properties of some elements of group d: iron, chromium, manganese.

11. Examination of oxygen binding systems and atypical chemical reactions:

- Landolt's clock reaction;

- Harcourt reaction;

- oscillatory reaction using salt Mn (II).

12. Selected issues in bioinorganic chemistry:

- isolation of chlorophyll from selected vegetable plants;

- protonation processes: titration of natural and synthesis porphyrin.

13. The effect of pH on Cu (II) binding by glycylglycine in aqueous solution.

Literatura:

1. Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Wstęp do chemii nieorganicznej, Wyd. UwB, Białystok 2001.

2. Kolditz L. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.

3. Kettle S.F.A. Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999.

4. Cotton F. A., Wilkinson C., Gaus P. L. Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1998.

and materials provided by the teacher.

Efekty uczenia się:

1. The student explains the basic concepts of inorganic and general chemistry; describes the properties of elements resulting from their position in the periodic table. K_W01

2. Uses the currently valid nomenclature of inorganic compounds; saves correctly the structural and summary formulas of inorganic substances. K_W02

3. Discusses the methods of obtaining and the physicochemical properties of elements in the s, p, d block of the periodic table and the most important compounds. K_W03

4. Indicates the areas of application of elements and their compounds in industry and everyday life; interested in the basic chemical processes taking place in the environment. K_W10, K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

In order to pass the laboratory, student must complete all laboratory exercises, pass the reports on the exercises performed and obtain a positive grade from the written tests. Exam from the lecture.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Hryniewicka
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Hryniewicka
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)