Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalna gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1RGD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalna gospodarka odpadami
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO

Założenia (opisowo):

Czym są odpady, problemy postępowania z nimi (unieszkodliwianie, wykorzystanie gospodarcze). Promocja ochrony środowiska i zachowań proekologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Analiza zapisów dokumentu źródłowego: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN "Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2023-2028 projekt" .

Pełny opis:

Charakterystyka województwa podlaskiego w kontekście gospodarowania odpadami: analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami, kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, monitoring i ocena wdrażania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Literatura:

1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN "Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2023-2028 projekt" .

2. www.odpady.org i t.p. strony internetowe

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG7, KP6_WG10

KP6_UW2, KP6_UK1, KP6_UK2,

KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na przydzielony temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)