Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-1CHF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok I stopień Ochrony Środowiska Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami procesów chemicznych, dostarczenie podstaw zrozumienia trudnych zagadnień dotyczących zjawisk z zakresu termodynamiki, równowag fazowych, stanów skupienia, przewodnictwa, kinetyki, elektrochemii i ukazanie powiązań tych zjawisk z innymi dziedzinami jak fizyka czy biologia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi, przewodnictwa, kinetyki i elektrochemii.

Laboratorium składa się z 10 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał, równowagami fazowymi, przewodnictwa, kinetyki i elektrochemii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Ochrona Środowiska

Rok studiów /semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS:

Liczba godzin: 105

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 30 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 105 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 57 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi, przewodnictwa, kinetyki i elektrochemii.

Laboratorium składa się z 10 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał, równowagami fazowymi, przewodnictwa, kinetyki i elektrochemii.

Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.Praca zbiorowa. 1980.

3. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

4. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

5. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

6. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Dobrzyńska, Ewa Gorodkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz, Barbara Szachowicz-Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.