Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot realizowany na innym kierunku - Prawosławna duchowość chrześcijaństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3PDC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot realizowany na innym kierunku - Prawosławna duchowość chrześcijaństwa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia - przedmioty humanistyczne
III r. I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. zimowy
III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
III r. I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z życia duchowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem duchowości w prawosławnym chrześcijaństwie i refleksja nad stanem życia duchowego człowieka żyjącego we współczesnym zmodernizowanym i sekularnym społeczeństwie.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

Bloom Antoni, Odwaga modlitwy, tłum. E. Wolicka, Poznań 1987.

- Szkoła modlitwy, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1987.

Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Duchowość chrześcijańska, t. 1, red. B. McGinn, J. Meyendorff, Kraków 2010.

Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1964, 2003.

- Wieki życia duchowego. Od Ojców pustyni do naszych czasów, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996.

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, Warszawa 1984, Białystok 1997.

Hevelone-Harper Jennifer L., Uczniowie pustyni. Mnisi, świeccy i prymat ducha w Gazie VI wieku, tłum. E. Dąbrowska, red. naukowa T. M. Gronowski OSB, R. Koniński, Kraków 2010.

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. M. Sczaniecka, Warszawa 1989.

Mantzaridis G. I., Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, tłum. I. Czaczkowska, Lublin 1997.

Meyendorff J., Teologia bizantyńska. Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, Kraków 2007.

- Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. K. Leśniewski, Lublin 1995.

- Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, tłum. K. Leśniewski, Lublin 2005.

Paisjusz Wieliczkowski, Święty, O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej, tłum. J. Kufel, Białystok 1995

Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. i J. Leśniewscy, Lublin 1999.

Szczere opowieści pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchownemu, tłum. A. Wojnowski, Poznań 1993.

Ware Kallistos, Prawosławna Droga, tłum. s. Nikolaia, Białystok 1999.

- Teologia nabożeństwa, Białystok 2002.

- „Pójdź radośnie”: Misterium śmierci i zmartwychwstania, Białystok 2002.

- Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk, Białystok 2002.

- Królestwo wnętrza, tłum. W. Misijuk, Lublin 2003.

- Misteria uzdrowienia, tłum. W. Misijuk, Lublin 2004.

- Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo, Białystok 2000, 2010.

- Tam skarb twój, gdzie serce twoje, tłum. i red. K. Leśniewski, W. Misijuk, Lublin 2011.

- Człowiek jako ikona Trójcy Świętej, tłum. W. Misijuk, Białystok 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta

- student zna najważniejsze zagadnienia ze sfery życia duchowego w chrześcijaństwie

- posiada wiedzę na temat zmian zachodzących na przestrzeni stuleci w życiu duchowym chrześcijan Wschodu i Zachodu

Umiejętności studenta

- posiada umiejętność wskazania etapów życia duchowego w chrześcijaństwie

- potrafi wskazać i scharakteryzować poszczególne najważniejsze elementy życia duchowego

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania, trzy nieobecności nieusprawiedliwione dają podstawy do niezaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Misijuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Misijuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.