Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1PSPII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
I rok II st. Biologia sądowa- sem. letni
I rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
I rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz. w tym: udział w zajęciach pozawykładowych 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 132,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz. (2,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 200 godz. (8 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_UG1)

2. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych

(KA7_UG2)

3. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na

ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów

badawczych (KA7_UW2)

5. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym (KA7_UW3)

6. Student odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem (KA7_UO7)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Paweł Brzęk, Emilia Brzosko, Sylwia Buczyńska, Iwona Ciereszko, Magdalena Czajkowska, Krzysztof Deoniziak, Justyna Drewnowska, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Agata Kostro-Ambroziak, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Katarzyna Puczko, Julita Sadowska, Alina Stankiewicz, Magdalena Świsłocka, Izabela Tałałaj, Adam Tylicki, Tomasz Włodarczyk, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Sylwia Buczyńska, Iwona Ciereszko, Magdalena Czajkowska, Magdalena Czerniecka, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Maciej Karpowicz, Marek Konarzewski, Mirosława Kupryjanowicz, Sebastian Maciak, Violetta Macioszek, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Ewa Olchowik-Grabarek, Julita Sadowska, Marcin Sielezniew, Magdalena Świsłocka, Adam Więcko, Ada Wróblewska, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.