Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2BIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student biologii ma ukończone studia pierwszego stopnia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bioetyki. Bioetyka jest dziedziną interdyscyplinarną, z pogranicza biologii, medycyny, filozofii, socjologii i psychologii. W szerszym ujęciu stanowi nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia. W związku z tym na wykładach poruszane będą zagadnienia dotyczące praw i interesów zwierząt oraz ekologii płytkiej i ekologii głębokiej. Węższe ujęcie bioetyki stanowi nurt etyki medycznej, w ramach której obserwuje się coraz większy rozdźwięk między postępem naukowym i tradycyjną moralnością. Omawiane podczas wykładu konkretne problemy, takie jak, np. aborcja, inżynieria genetyczna czy transplantacje, prezentują również nasilający się współcześnie konflikt między ujmowaniem życia ludzkiego w kategoriach wartości i w kategoriach jakości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, fakultet monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki przyrodnicze i społeczne, bioetyka

Rok studiów/ semestr: II rok drugiego stopnia, IV semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h, wykład

Metody dydaktyczne: wykład

Punkty ECTS: 1

BIlans nakładu pracy studenta: 30 godz. (w tym 15h wykład, 14h przygotowanie do egzaminu, 1h egzamin)

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 16h

- o charakterze praktycznym 14h

Literatura:

1. B. Mepham, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Warszawa 2008.

2. D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2004.

3. R. A. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Zakamycze 1997.

4. J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013.

5. M. Dziubek-Hovland, Przyroda nie należy do człowieka. Sylwetka i ekofilozofia Arne Naessa na tle norweskiej filozofii ekologicznej. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej, 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi rozpoznać aspekty dyskursu społecznego dotyczące problematyki bioetycznej, K_W02

2. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację argumentacji różnych stanowisk bioetycznych, K_U05

3. korzysta ze źródeł fachowych w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy, K_U03

4. krytycznie analizuje informacje dotyczące problematyki bioetycznej, z różnych źródeł, oceniając ich wiarygodność, K_K07

5. wykazuje otwartą postawę w stosunku do praktycznego zastosowania wiedzy przyrodniczej, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.