Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Forensic Biology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1FBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Forensic Biology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawy genetyki, i znajomość markerów DNA i RNA.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie historii badań kryminalistycznych, złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot fakultatywny, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu markerów molekularnych DNA i technik molekularnych, podstaw genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 5 godz.; udział w laboratorium: 10 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 58,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 70 godz. (2,8 ECTS).

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

2. Student zna główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań (KA7_WG7).

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5).

4. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu markerów molekularnych DNA i technik molekularnych, podstaw genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 5 godz.; udział w laboratorium: 10 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 58,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 70 godz. (2,8 ECTS).

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie złożeń genetyki sądowej, wskazania markerów molekularnych DNA i RNA stosowanych w kryminalistyce oraz przedstawienie spraw sadowych, w których te markery były wykorzystywane.

Pełny opis:

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I lub II rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zakresu markerów molekularnych DNA i technik molekularnych, podstaw genetyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz. laboratorium – 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem genetycznym

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 5 godz.; udział w laboratorium: 10 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 58,1 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 70 godz. (2,8 ECTS).

Literatura:

1. R. Li 2015. Forensic biology. CRC Press, Taylor & Francis Group.

2. Bock JH., Norris DO. 2016. Forensic plant science. Wyd. Elsevier.

3. Hold D., Byrd J. 2012. Forensic botany. Practical guide. Wyd. Willey-Blackwell

3. Morris Tidball-Binz (red.). 2009. Missing people, DNA analysis and identification of human remains. International Committee of the Red

Cross. https://www.icrc.org.

4. Forensic Science International: Genetics, Journal of Applied Genetics, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, Investigative Genetics, Nature Reviews, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.