Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microbiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ERS-1MIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Microbiology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Program ERASMUS - Biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Substantive content:

Basics of microscopy. Light microscope, fluorescence microscope, phase contrast microscope. The application of microscopes in microbiology.

Simple staining. Types of dyes. Preparation technique of preparations. Microscopic observations.

Gram staining. Complex staining of mycobacteria and endospores of bacilli.

Microbiological media.

Techniques of sterilization and disinfection. Autoclave, Pasteur's oven, microwave sterilizer

Isolation of bacteria from environmental samples. Culture and growth of bacteria. Purification of bacterial cultures. Bacteria enumeration techniques.

Test I

Biochemical tests (eg. API)

Antibiotics and bacterial resistance. Susceptibility testing (disc diffusion tests, gradient strips)

Gram-positive aerobic bacteria.

Gram-negative bacteria

Anaerobes (eg Clostridium spp.)

Basics of virology (phage typing, cell cultures)

Test II

Literatura:

Literature:

Angela Edwards, Beatrix Fahnert, Greg Pryor, Anthony Strelkauskas, Jennifer Strelkauskas (2015) Microbiology: A Clinical Approach. Garland Science.

Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case, Derek Weber, Warner Bair GE (2020) Microbiology: An Introduction (13th Edition). Pearson Education.

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

To pass the subject Microbiology, you must pass two tests and attend lab classes (one absence is allowed).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)