Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1TEI2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetwarzania informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym. Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem danymi oraz tworzeniem materiałów prezentacyjnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu technologii informacyjnych,

- zapoznanie studentów z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, przechowywanie oraz analizę danych,

- przekazanie studentom praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem danymi, tworzeniem materiałów prezentacyjnych.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł I Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Punkty ECTS 2 pkt.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz studentów: 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2) John Walkenbach, Excel 2013 Biblia, Helion, Gliwice, 2013

3) Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów

Ocena z przedmiotu jest odzwierciedleniem pracy studenta na ćwiczeniach:

- kolokwium - 70%

- samodzielna praca studentów w trakcie ćwiczeń i poza zajęciami - 30%

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (dwie w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gardocki
Prowadzący grup: Adam Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu technologii informacyjnych,

- zapoznanie studentów z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, przechowywanie oraz analizę danych,

- przekazanie studentom praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem danymi, tworzeniem materiałów prezentacyjnych.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł I Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Punkty ECTS 2 pkt.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz studentów: 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2) John Walkenbach, Excel 2013 Biblia, Helion, Gliwice, 2013

3) Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie zakresu i przedmiotu technologii informacyjnych,

- zapoznanie studentów z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, przechowywanie oraz analizę danych,

- przekazanie studentom praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem danymi, tworzeniem materiałów prezentacyjnych.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł I Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Punkty ECTS 2 pkt.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz studentów: 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1) D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007, Helion, Gliwice 2007

2) John Walkenbach, Excel 2013 Biblia, Helion, Gliwice, 2013

3) Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

4) S. Wrycza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

2) Siemieniuk, J. Sikorski, G. Michalczuk (red.), Finansowe i informatyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013

3) N. Siemieniuk, G. Michalczuk, E. Tokajuk (red.), Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.