Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój lokalny - przedmiot prowadzony w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2ZROL#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój lokalny - przedmiot prowadzony w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Erasmus semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The student will become acquainted with the broad conditions, instruments of local development and process control possibilities development on a local scale.

Pełny opis:

Profile: general academic

Form: stationary

Type of subject: specialization subject

Field: social sciences

Discipline: economics and finance

Year 2, semester 4

Number of hours: 30 (in)

Teaching methods: lecture: multimedia presentations combined with a discussion aimed at leading to specific conclusions.

Depending on the cycle, some classes may be conducted in the form of e-learning and/or remotely.

ECTS points: 2

Balance of student workload:

- participation in lectures: 30 h

- preparation for test: 13 hours

- participation in test: 1 hour

- participation in consultations: 6 h.

Total student workload 50 hours.

Quantitative indicators:

Student workload related to classes:

- requiring direct teacher participation: 37 h, points (ECTS 1.48), of a practical nature: 0 h, (ECTS points 0.0).

Literatura:

A. Pike, A. Rodriguez-Pose, J. Tomaney, Local and Regional Development, Routledge, 2016

R. Brol, A. Sztando, Local economy in theory and practice : local development governance aspects, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 283.

Efekty uczenia się:

ZROL_W1 - The student understands in-depth the specificity of the operation of economic entities, institutions and economic structures

and selected categories of economic ties and their historical evolution (KP7_WG8)

ZROL_U1 - The student is able to use his knowledge in a specific area to evaluate, critically analyze and synthesize specific problems, taking into account the historical context (KP7_UW5)

ZROL_U2 - The student is able to interpret economic phenomena using appropriate research methods, in particular:

scope of scientific work methodology (KP7_UW6)

ZROL_K1 - The student is ready to recognize the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems arising due to the dynamics of market and social processes taking place in the economy, using statistical, econometric and forecasting methods for this purpose, and in case of difficulties in independently solving the problem of using opinions experts, including expert opinions and reports (KP7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Methods enabling various ways of transmitting information during educational classes and various forms

engaging and motivating students to work, including: lecture conducted using multimedia presentations, including:

using an online educational platform, enabling questions and discussions.

Assessment in the form of a test. Point grading system, including percentage of points for obtaining a grade:

very good - 100% - 91%,

good plus - 90% - 81%,

good - 80% - 71%,

sufficient plus - 70% - 61%,

satisfactory - 60% - 51%,

insufficient - 50% and less.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The student will become acquainted with the broad conditions, instruments of local development and process control possibilities development on a local scale.

Pełny opis:

Profile: general academic

Form: stationary

Type of subject: specialization subject

Field: social sciences

Discipline: economics and finance

Year 2, semester 4

Number of hours: 30 (in)

Teaching methods: lecture: multimedia presentations combined with a discussion aimed at leading to specific conclusions.

Depending on the cycle, some classes may be conducted in the form of e-learning and/or remotely.

ECTS points: 2

Balance of student workload:

- participation in lectures: 30 h

- preparation for test: 13 hours

- participation in test: 1 hour

- participation in consultations: 6 h.

Total student workload 50 hours.

Quantitative indicators:

Student workload related to classes:

- requiring direct teacher participation: 37 h, points (ECTS 1.48), of a practical nature: 0 h, (ECTS points 0.0).

Literatura:

A. Pike, A. Rodriguez-Pose, J. Tomaney, Local and Regional Development, Routledge, 2016

R. Brol, A. Sztando, Local economy in theory and practice : local development governance aspects, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 283.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)