Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1TEI2 Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji.

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł I Ogólnowydziałowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 godz. (w tym 5h e-learning)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, praca projektowa, aktywność

Punkty ECTS 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15h (forma stacjonarna 10h, e-learning 5h)

- udział w konsultacjach 4h

- przygotowanie do ćwiczeń 5h

- przygotowanie do kolokwium 4h

- praca projektowa 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 14h (ECTS 0,46)

- o charakterze praktycznym: 7h (ECTS 0,23)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016.

2. M. Alexander, D. Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1TEI2_P7S_UW Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę i stosować narzędzia informatyczne z zakresu analizy danych i prezentacji multimedialnych KP7_UW2

1TEI2_P7S_UK Student potrafi analizować procesy gospodarcze z wykorzystaniem systemów zarządzania danymi w zakresie stosunków międzynarodowych KP7_UK4

Kompetencje:

1TEI2_P7S_KK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu systemów zarządzania danymi i systemów do prezentacji multimedialnych oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego w tym zakresie KP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie pracy projektowej (e-learning) i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze.

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji.

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł I Ogólnowydziałowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 godz. (w tym 5h e-learning)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, praca projektowa, aktywność

Punkty ECTS 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15h (forma stacjonarna 10h, e-learning 5h)

- udział w konsultacjach 4h

- przygotowanie do ćwiczeń 5h

- przygotowanie do kolokwium 4h

- praca projektowa 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 14h (ECTS 0,46)

- o charakterze praktycznym: 7h (ECTS 0,23)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016.

2. M. Alexander, D. Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji.

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł I Ogólnowydziałowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/ semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 godz. (w tym 5h e-learning)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, praca projektowa, aktywność

Punkty ECTS 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 15h (forma stacjonarna 10h, e-learning 5h)

- udział w konsultacjach 4h

- przygotowanie do ćwiczeń 5h

- przygotowanie do kolokwium 4h

- praca projektowa 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 14h (ECTS 0,46)

- o charakterze praktycznym: 7h (ECTS 0,23)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016.

2. M. Alexander, D. Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

2. Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

3. J. Lambert, S. Lambert, Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, 2015.

4. S. Freund, J. Starks, E. Schmieder, Shelly Cashman Series (R) Microsoft (R) Office 365 & Excel 2016: Comprehensive, Cengage Learning, Inc, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.