Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z krajami Europy Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-2WEW Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współpraca z krajami Europy Wschodniej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy dotyczącej relacji Polski z państwami Europy Wschodniej. Omówione zostaną główne przesłanki i bariery tej współpracy, aktualny poziom rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej oraz możliwości jej intensyfikacji, w tym przez pryzmat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej oraz funkcjonowania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dokonana zostanie ponadto charakterystyka potencjału gospodarczego państw Europy Wschodniej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot specjalizacyjny (do wyboru)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do wykładu: 12

- przygotowanie do egzaminu: 50 h

Łączny nakład pracy studenta 100 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 1,5)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego, red. nauk. Ł. Wojcieszak, Poznań, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018.

2. A. Maksimczuk, Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji. T. 1, 2, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.

3. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Polska granica wschodnia w warunkach transformacji (wybrane aspekty), WSE, Białystok 2008

4. S. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Unia Europejska a Państwa Europy Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008

5. Polska - Wschód: polityka, gospodarka, historia, red. W. Śleszyński, A. Jodzio, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2009

6. Dialog polityczny i współpraca ekonomiczna Polski z sąsiadami 1989-2008, pod red. K. Szczepanika, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011

Literatura uzupełniająca:

7. W. Konończuk, The failure of integration. The CIS and other international organisations in the post-Soviet area, 1991–2006, Centre for Eastern Studies, Warsaw 2007, [https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_26_0.pdf].

8. A. Kalicka-Mikołajczyk, Współpraca transgraniczna pomiędzy Unią Europejską i krajami sąsiedzkimi Europy Wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, pod red. R. Kusiak-Winter, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015 [dostęp elektroniczny https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/82524#description]

9. A. Åslund, Jak budowano kapitalizm: transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, Książka i Wiedza, 2010

Efekty uczenia się:

2WEW_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym relacje ekonomiczne między Polską i UE a krajami Europy Wschodniej (KP7_WG1)

2WEW_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę złożonych zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności między Polską i UE a krajami Europy Wschodniej (KP7_WG3)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.