Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą i style uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPL-1ZWU Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą i style uczenia się
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą wiedzy w procesach gospodarczych, najnowszymi sposobami zarządzania wiedzą w organizacji oraz możliwościami wykorzystania stylów uczenia się pracowników do efektywnego wykorzystania wiedzy w organizacji

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia podyplomowe
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: niestacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-SPL-1ZWU
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki o zarządzaniu i jakości
 7. Rok studiów /semestr: pierwszy / pierwszy
 8. Wymagania wstępne: brak
 9. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
  Wykład - 6 godzin,
  Ćwiczenia - 4 godzin
 10. Metoda dydaktyczna:
  Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów
  Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, praca w grupach.
 11. Forma zaliczenia przedmiotu:
  Wykład: dyskusja
  Ćwiczenia: dyskusja
 12. Punkty ECTS: 1 pkt
 13. Wskaźniki ilościowe
  Bilans nakładu pracy słuchacza: 25 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

  <il>Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 • R. Linksman, W jaki sposób szybko się uczyć?, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2005.

Literatura uzupełnijąca

 • Kayes, A. B., Kayes, D. C., Kolb, A. Y. and Kolb, D. A. (2004). The Kolb team learning experience: Improving team effectiveness through structured learning experiences. Boston, MA: Hay Resources Direct.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Efekty kształcenia

SP7_WG01_6zna istotę zarządzania wiedzą i zna style efektywnego przyswajania wiedzy

Sposób weryfikacji - dyskusja w grupie

Umiejętności

Efekty kształcenia

SP7_UU01umie rozpoznawać style efektywnego uczenia się, aby poprawiać efektywność wykonywanej pracy

Sposób weryfikacji - dyskusja w grupie

Kompetencje społeczne

Efekty kształcenia

SP7_KK03rozumie uznawania znaczenie wiedzy i poszukiwania w niej sposobów służących rozwiązywaniu istniejących i nowych problemów płacowych, kadrowych i interpersonalnych

Sposób weryfikacji - dyskusja w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie dyskusji podczas ostatnich zajęć.

Studentom zadawane są pytania problemowe związane z przekazywanymi treściami, wokół których prowadzą dyskusję. Aktywność w dyskusji decyduj o zaliczeniu przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.