Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPM-1SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System podatkowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Menedżerskie
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych (wybranych) instytucji z tego zakresu.

Po ukończeniu przedmiotu Słuchacz będzie posiadał niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatkowego w Polsce, będzie umiał posługiwać się przepisami prawa oraz interpretować je w odniesieniu do konkretnych przypadków. Ponadto będzie świadomy czynników kształtujących system podatkowy.

Pełny opis:

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Menedżerskie

Język przedmiotu: polski

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy słuchacza:

- Udział w wykładach i ćwiczeniach – 18 godz.

- Egzamin – 2 godz.

- Praca własna słuchacza w domu (przygotowanie do zajęć i zaliczenia)- 105 godz.

Wskaźniki ilościowe -Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20, ECTS - 0,16,

- o charakterze praktycznym: 0, ECTS 0.

Literatura:

1. Wolański R. System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

2. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Lex a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2013

3. Maruchin W., System podatkowy, Vizja Press & IT, Warszawa 2013

4.Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

5. Nawrot R., Szkodliwa konkurencja podatkowa, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

SP7_WK04 Posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego z położeniem nacisku na praktyczne aspekty funkcjonowania systemu prawa

podatkowego.

SP7_UW05 Nabywa umiejętność posługiwania się przepisami prawa podatkowego i interpretowania ich w odniesieniu do zaistniałych

stanów faktycznych.

SP7-KK06 Rozwija świadomość znaczenia systemu podatkowego dla prawidłowego funkcjonowania firm i zachowania zasady

konkurencyjności w sferze działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, prezentacja multimedialna, analiza studiów przypadków, zaliczenie na ocenę - obecność na zajęciach oraz (ewentualnie) praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.