Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-SPW-1WPWN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Słuchaczy poszerzonej wiedzy z zakresu generalnych zasad wyceny nieruchomości w Polsce. W wyniku realizacji przedmiotu Słuchacz powinien poprawie zdefiniować istotę wyceny nieruchomości orz wskazać cele, dla których jest ona wykonywana. Poznając podstawowe polskie regulacje w zakresie wyceny Słuchacz powinien wyróżnić wśród nich elementy stanowiące odzwierciedlenie współczesnych międzynarodowych koncepcji wyceny. Słuchacz powinien również umieć wskazać na podstawowe różnice występujące między zasadami wyceny nieruchomości a wyceną przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, podyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - pierwszy

Liczba godzin: 4 godz. wykładów;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Bilans nakładu pracy studenta - 2 pkt ECTS (50 godz.)

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia):

46 godz. przygotowanie do zajęć

4 godz. wykłady

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - Liczba godzin 4 punkty ECTS 0,08

o charakterze praktycznym - Liczba godzin 46 punkty ECTS 1,92

Literatura:

W zależności od cyklu kształcenia

Efekty uczenia się:

P7S_WG06 nabywa wiedzę z zakresu metodologii wyceny nieruchomości według ich rodzajów oraz dokumentacji procesu wyceny

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych. Na zajęciach będzie także prowadzona konwersacja ze słuchaczami wymagająca ich czynnego udziału, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Ratasiewicz, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.