Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - gramatyka praktyczna 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AG1-3JHG Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJN - gramatyka praktyczna 3
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z niemieckim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJN - gramatyka praktyczna 3 340-AG1-3JHG

Założenia (lista przedmiotów):

PNJN - gramatyka praktyczna 3 340-AG1-3JHG

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym standardom B1.

Student:

- nabył umiejętności pozwalające mu samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie B1;

- rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

- rozwinął świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

- pogłębił swoją wiedzę na temat języka i kultury niemieckiej w ujęciu kontrastywnym;

- nabył wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych na poziomie B1.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego. Celem ćwiczeń PNJN jest rozwijanie kompetencji w zakresie wszystkich sprawności i subsystemów języka niemieckiego celem osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach komponentu "gramatyka praktyczna" dla III roku studiów licencjackich tworzą kurs na poziomie średniozaawansowanym, którego celem jest wprowadzenie studentów na wyższy poziom biegłości językowej. W trakcie kursu studenci rozszerzają i utrwalają wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień gramatycznych objętych programem

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: III/5

Wymagania wstępne : znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, w parach, grupowa, konsultacje

Literatura:

1. Dreyer, H./Schmitt, R. 2012: "Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik", Hueber.

2. Heidermann, W. 2006: "Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Testheft", Hueber.

3. Chrapek, L./Kołsut, S./Kotnowska, J. 2018: "Wielka gramatyka niemiecka. z ćwiczeniami", Klett.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WG1

KA6_WG2

KA6_WK1

Umiejętności:

KA6_UW1

KA6_UW2

KA6_UK4

KA6_UK6

Kompetencje społeczne:

KA6_KK1

KA_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływają: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wyniki testów kontrolnych.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze, każda kolejna musi być odrobiona na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Thien
Prowadzący grup: Magdalena Thien
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Gorbacz-Pazera
Prowadzący grup: Jolanta Gorbacz-Pazera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.