Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1ILS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs jest omówieniem podstawowych zagadnień z obszaru narratologii, figur retorycznych i języka figuralnego w celu przygotowania studentów filologii do pogłębionej interpretacji dzieł literackich. Na wykładzie omówione zostaną również wybrane teorie literatury, np. feminizm, psychoanaliza, post-kolonializm, eko-krytyka czy badania genderowe na polu literaturoznawczym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie sposobów czytania i analizowania dzieł literackich.

Pełny opis:

Kurs jest omówieniem podstawowych zagadnień z obszaru narratologii, figur retorycznych i języka figuralnego w celu przygotowania studentów filologii do pogłębionej interpretacji dzieł literackich. Na wykładzie omówione zostaną również wybrane teorie literatury, np. feminizm, psychoanaliza, post-kolonializm, eko-krytyka czy badania genderowe na polu literaturoznawczym.

Literatura:

Abbott, H. Porter. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press 2010.

Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 1999 (Seventh Edition)

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak 2006.

Burzyńska, A. Markowski, M. P. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak 2006.

Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2000.

Lodge, David. The Art of Fiction. New York: Penguin Books 1992.

Tyson, Lois. Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. New York: Routledge 2006 (Second Edition).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci potrafią zdefiniować podstawowe pojęcia i terminy z zakresu narratologii i języka figuralnego oraz stosować je w interpretacyjnej pracy nad tekstem literackim

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem w trybie zdalnym na platformie Blackboard.

Kryterium oceniania:

Wiedza podstawowa (tematyka z wykładu i materiału przygotowanego samodzielnie przez studentów). Komponent obowiązkowy

60% dostateczny

75% dostateczny +

90% dobry (jest to ocean maksymalna z tego komponentu)

Poziom rozszerzony (obejmuje materiał przygotowany samodzielnie przez studentów). Komponent opcjonalny

Ta część egzaminu oceniana jest tylko pod warunkiem, że student/ka otrzymał/a co najmniej 80 % z części „Wiedza podstawowa”:

Wtedy:

70% dobry + (za oba komponenty łącznie)

85% bardzo dobry (za oba komponenty łącznie)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stasiewicz
Prowadzący grup: Piotr Stasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie sposobów czytania i analizowania dzieł literackich.

Pełny opis:

Kurs jest omówieniem podstawowych zagadnień z obszaru narratologii, figur retorycznych i języka figuralnego w celu przygotowania studentów filologii do pogłębionej interpretacji dzieł literackich. Na wykładzie omówione zostaną również wybrane teorie literatury, np. feminizm, psychoanaliza, post-kolonializm, eko-krytyka czy badania genderowe na polu literaturoznawczym.

Literatura:

Abbott, H. Porter. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press 2010.

Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 1999 (Seventh Edition)

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak 2006.

Burzyńska, A. Markowski, M. P. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak 2006.

Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2000.

Lodge, David. The Art of Fiction. New York: Penguin Books 1992.

Tyson, Lois. Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. New York: Routledge 2006 (Second Edition).

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sawczuk
Prowadzący grup: Tomasz Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie sposobów czytania i analizowania dzieł literackich.

Pełny opis:

Kurs jest omówieniem podstawowych zagadnień z obszaru narratologii, figur retorycznych i języka figuralnego w celu przygotowania studentów filologii do pogłębionej interpretacji dzieł literackich. Na wykładzie omówione zostaną również wybrane teorie literatury, np. feminizm, psychoanaliza, post-kolonializm, eko-krytyka czy badania genderowe na polu literaturoznawczym.

Literatura:

Abbott, H. Porter. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press 2010.

Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 1999 (Seventh Edition)

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak 2006.

Burzyńska, A. Markowski, M. P. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak 2006.

Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2000.

Lodge, David. The Art of Fiction. New York: Penguin Books 1992.

Tyson, Lois. Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. New York: Routledge 2006 (Second Edition).

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)