Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.francuski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć student będzie rozwijał i doskonalił wszystkie sprawności językowe w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1 :

słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie i tworzenie tekstów mówionych i pisanych.

Zajęcia mają na celu także motywowanie studentów do systematyzowania zdobytej przez nich wiedzy i samodzielnej pracy w celu pogłąbiania umiejętności i kompetencji językowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego od poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

c) kształcenie kompetencji interkulturowej (informacje o realiach świata frankofońskiego i krajach francuskojęzycznych)

Student jest ponadto zachęcany do systematyzowania wiedzy i motywowany do samodzielnej pracy i rozwijania umiejętności językowych.

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKF

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 24,5 godz.; udział w konsultacjach: 5,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 65,5 h = 2 pkt ECTS. Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników.

Efekty uczenia się:

STUDENT:

H1A_W02: Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych

H1A_U07: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku obcym

H1A_U08: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym

H1A_U09: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym zgodne z wymaganiami dla poziomu A1

H1A_U10: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,

zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H1A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia, które rozwijają i pozwalają zweryfikować wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza i miejętności sprawdzane są w formie testów i prac pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKF

Brak wymagań wstępnych.

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

CD-ROM

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników.

Uwagi:

Próg zaliczenia: 55%.

Semestr II w r.ak. 2019-2020 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Prace i wejściówki wykonane w trybie stacjonarnym: waga 100%

Prace wykonane w trybie zdalnym: waga 85%

Kolokwium online w czasie rzeczywstym: waga 100%

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze wg.skali:

DST od 55%, DST+ od 63%, DB od 71%, DB+od 79%, BDB od 87%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartnicka-Link, Beata Bartulewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Beata Bartulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach zajęć odbywa się kształtowanie wszystkich sprawności językowych w zakresie j. francuskiego dla poziomu A1:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKF

Brak wymagań wstępnych.

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5 godz. Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia,

wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

CD-ROM

Materiały własne prowadzącej i adaptowane z innych podręczników.

Uwagi:

Próg zaliczenia: 55%.

Semestr II w r.ak. 2020-2021 kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Prace i wejściówki wykonane w trybie stacjonarnym: waga 100%

Prace wykonane w trybie zdalnym: waga 85%

Kolokwium online w czasie rzeczywistym: waga 100%

Zaliczenie na ocenę po 2 semestrze wg.skali:

DST od 55%, DST+ od 63%, DB od 71%, DB+od 79%, BDB od 87%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.