Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka obcego (niemiecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1OJn Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (niemiecki)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich, ich celem jest doskonalenie umiejętności językowych. Przedmiot ma na celu ugruntowanie i rozszerzenie sprawności komunikacyjnych poznanych podczas studiów oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i słownictwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy, M_5.

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok stacjonarne, II st., semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30h lektorat

Punkty ECTS : 2

Bilans nakladu pracy studenta

Udział na zajęciach – 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach – 24h

Przygotowanie się do zaliczenia ustnego lub testu kontrolnego 6 h

Razem – 60 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+4+24=58h. Odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Bęza Stanisław - Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, WSiP, 2004

Dahms Helmut Günter, Deutsche Gescichte im Bild, Ullstein, 2004

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

strony internetowe, np. www.wissen.de

www. deutsche welle. de

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po pierwszym semestrze.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się na platformie blackboard collaborate w czasie rzeczywistym. Test zaliczeniowy na platfotmie blackboard

lub przez usos mail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy - do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku

Rok studiów/semestr: studia stacjonarne II st., filologia angielska z elementami translatoryki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

w ćwiczeniach – 30h

przygotowanie do zajęć – 16h

udział w konsultacjach - 1h

przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim - 10h + 3h= 13h

Razem – 60h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.