Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-DS3-3KUL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Studia doktoranckie 3 rok semestr letni
Studia doktoranckie 3 rok semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie doktorantów z teoriami kultury współczesnej (XX i XXI wieku), które powstały na gruncie antropologii, filozofii i psychologii kultury. Na zajęciach podkreślona zostanie rola artystów w kulturze, którzy zastąpili dawnych szamanów i proroków, i poprzez swe twórcze wizje (a zazwyczaj dzieło artystyczne bywa mądrzejsze od swego twórcy) stawiają diagnozy kulturze, będąc naszymi systemami wczesnego ostrzegania (partycypując przyszłość). A diagnozy te nieraz zdumiewają najbardziej wnikliwych i wyrafinowanych badaczy, związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi.

Pełny opis:

Tematyka wykładów będzie oscylować wokół następujących zagadnień:

- Narodziny kapitalizmu (Marks, Kierkegard, Nietzsche, R. May,W. Benjamin, D. Bell);

-Psychoanaliza w badaniach kultury (procesy nieświadome, popędy życia i śmierci, archetypy, symbole Freud,Fromm, Jung i in.);

- Humanizm wobec technoopolu i monokultury ekonomii (N. Postman, P. Sloterdijk W. Burszta, F. Michaels.);

- Kultura narcyzmu, kultura manii, kultura depresji, choroby kultury (Laing, Lasch, Lowen,Hillma i in.);

-Ponowoczesne wizje czasu i przestrzeni; moralność w płynnej nowoczesności, "duchowy cyborg", "galaktyka internetu" (Auge, Castells, Bauman, E. Davis, Hillman i in.);

- Natura ludzka i fenomen wojny w perspektywie filozofii kultury i psychologii ewolucyjnej (Hume, Freud, Fromm, D.L. Smith).

Literatura:

Assmann, J. (2008), Pamięć i kulturowa, Warszawa.

Augé, M. (2010) Nie-miejsca. Wprowadzenia do antropologii hipernowoczesności, Warszawa.

Bauman Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa.

Bauman, Z. (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Bauman, Z (2009). Konsumowanie życia, Kraków.

Bell, D. (1994) Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa.

Benjamin, W (2007). Kapitalizm jako religia, w: Krytyka Polityczna 11-12.

Burszta, W. (1998) Antropologia kultury. Tematy, teorie interpretacje, Poznań.

Burszta, W. (2008) Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa.

Burszta, W. (2013) Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa.

Burszta, W. (2015) Preteksty, Gdańsk.

Castells, M. (2003) Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Warszawa.

Davis, E. (2002) TechGnoza. Mit, magia+mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002.

Eliade, M. (1974) Sacrum, mit, historia. Wybór esejów Warszawa.

Eggers, D. (2015) Krąg, Katowice.

Foucault, M. (1993) Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa.

Freud, S. (1998). Pisma społeczne. Dzieła (t. 4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke). Warszawa: KR.

Fromm, E. (1994), Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Warszawa.

Fromm, E. (1996). Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa: PIW.

Geertz, C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków.

Goffman, E. (2011) Instytucje totalne, Sopot.

Hillman, J. (2014). Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, tłum. J. Korpanty. Warszawa: Laurum.

Hillman, J. (2016). Re-wizja psychologii, tłum. J. Korpanty. Warszawa: Laurum.

Huxley, A. (1988). Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jung, C.G. (2010). Zaratustra Nietzschego. Notatki z seminarium 1934-1939, t. 1 i 2, tłum. R. Reszke. Warszawa: KR.

Jung C.G. (2011), Archetypy i nieświadomość zbiorowa, Warszawa.

Jung, C. G. (2018). Człowiek i jego symbole, tłum. R. Palusiński, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Kundera, M. (1984). Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland, Londyn: ANEKS.

Laing, R.D. (2005). Polityka doświadczenia. Rajski ptak, tłum. A. Grzybek, Warszawa: KR.

Lasch, Ch. (2015). Kultura narcyzmu, tłum. G. Ptaszek, A. Skrzypek, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Lorenz, K. (1986). Regres człowieczeństwa, tłum. A.D. Tauszyńska, Warszawa: PIW.

Lowen, A. (1995). Narcyzm – zaprzeczenie prawdziwemu ja, tłum. P. Kołyszko, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Leder, A. (2014) Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa.

May, R. (1994). Odwaga tworzenia, tłum. E. i T. Hornowscy, Poznań: Rebis.

May R. (1995), O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań 1995.

May, R. (1998) Miłość i wola, Poznań.

Nietzsche, F. (1990). Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa.

Nietzsche, F. (2003). Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Kraków: Zielona Sowa.

Nietzsche, F. (2006). Wola mocy (tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki). Kraków: Zielona Sowa.

Olchanowski, T. (2016). Kultura manii, Warszawa: ENETEIA.

Olchanowski. T. (2019). Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej, Białystok Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski, T. i Sieradzan, J. (2011). Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu kultury zachodniej. W: Sieradzan, J. (red.), Narcyzm. Jednostka, społeczeństwo, kultura, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Pirsig, R. (1995). Lila. Rozprawa o moralności, tłum. T. Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka.

Postman, N. (2004). Technopol. Triumf nauki nad kulturą, tłum. A.Tanalska-Dulęba. Warszawa: MUZA SA.

Sloterdijk, P. (2008). Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, tłum. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4.

Sloterdijk, P. (2014). Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice, tłum. J. Janiszewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smith, D.L. (2011). Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt. Natura ludzka i przyczyny wojen, Warszawa.

Storr, A. (2009). Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, Warszawa.

Toynbee, A. J. (1939). A Study of History. T. 6: The Desintegrations of Civilizations. Cz. 2. London – New York – Toronto: Oxford University Press.

Wheen,F (2005). Jak brednie podbiły świat. Krótka historia współczesnych urojeń, Warszawa.

Wiedza o kulturze t. 1. Antropologia kultury (red. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak), Warszawa 2001.

Żiżek, S. (2001). Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.