Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie językowe A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1FDM1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie językowe A
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A1 oraz zaliczone zajęcia PNJF (kurs intensywny) oraz PNJF - Laboratorium

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek

- używanie odpowiedniej intonacji w zależności od wyrażanych emocji

- utrwalanie wprowadzanych na zajęciach z PNJF zagadnień gramatycznych i leksykalnych

- ćwiczenie interakcji ustnej

- rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań w wypowiedziach na znany temat np. rodzina, najbliższe otoczenie, preferencje

- ćwiczenie poprawnego opisywania obrazka

Zakres tematyczny zajęć: człowiek i jego otoczenie, rodzina, hobby, życie codzienne, podróże, zakupy, edukacja, praca, kultura, media.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rok studiów: I rok / 2 semestr

Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A1 oraz zaliczone zajęcia PNJF (kurs intensywny) oraz PNJF - Laboratorium

ćwiczenia 15 godzin

Doskonalenie różnego typu wypowiedzi ustnych: wyrażanie swojej opinii i swoich preferencji, opisywanie, odgrywanie ról, relacjonowanie wydarzeń przeszłych, udzielanie rad, argumentowanie.

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Cicurel F., Pedoya E., Porquier R., 1991, Communiquer en français, Hatier/Didier.

Miquel C., 2004, Communication progressive du français, niv. débutant, CLE International.

Barral M., 2005, Po francusku na każdy temat. Słownik tematyczny, Kanion.

Parizet M.-L., Grandet E., Corsain M., 2005, Activités pour le CECR A2, CLE International.

Materiały dodatkowe: zdjęcia, rysunki.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

KA6_WK1

Umiejętności

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UW7

KA6_UK4

KA6-UK5

KA6_UO1

KA6_UU1

Społeczne

KA6_KK1

KA6_KK2

KA6_K04

KA6_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- wypowiedzi i dialogów na zadany temat,

- aktywnego udziału w zajęciach,

- obecności (dopuszczalna 1 nieobecność, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: Magdalena Olszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Olszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.