Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO-morfologia języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-1GOMR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GO-morfologia języka francuskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza i umiejętności z gramatyki języka polskiego, w tym szczególnie z morfologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem morfologicznym języka francuskiego, odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy oraz sposobami wzbogacania leksykalnego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy (MK_4).

Dyscyplina: Językoznawstwo

Pierwszy rok studiów, drugi semestr

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza i umiejętności z gramatyki języka polskiego, w tym szczególnie z morfologii.

30 godzin, konwersatorium

Wykład interaktywny. Prezentacje multimedialne, konsultacje, ćwiczenia.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w konwersatoriach : 30

Przygotowanie do egzaminu: 10

Czytanie proponowanych lektur: 8

Udział w konsultacjach: 4

Obecność na zaliczeniu: 1

Razem: 53

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 35

- o charakterze praktycznym - 53

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Obowiązkowa:

Grevisse M., 2010, polska adaptacja Żuchelkowska A., Gramatyka języka francuskiego od A do... B2, Wydawnictwo Nowela, Poznań.

Kwapisz-Osadnik K., 2003, Repetytorium gramatyczne, Wydawnictwo Lektor Klett, Poznań.

Przestaszewski L., 2009, Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna.

Uzupełniająca:

Bogacki K., 1999, Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Lehmann A., Martin-Berthet F., 1998, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Editions Nathan, Paris.

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu morfologii oraz wzbogacania leksykalnego (KA6_WG1).

2. Zna kategorie morfologiczne właściwe dla języka francuskiego (KA6_WG1).

Umiejętności

3. Potrafi rozpoznać i nazwać kategorię morfologiczną wyrazów w języku francuskim oraz opisać formę wyrazów odmiennych. (KA6_UW1, KA6_UW7).

4. Potrafi utworzyć formy czasownika z uwzględnieniem właściwych dla niego kategorii gramatycznych (czasu, trybu, strony, osoby, liczby, rodzaju).(KA6_UW1, KA6_UW7).

5. Potrafi utworzyć formy rzeczownika i przymiotnika z uwzględnieniem właściwych dla nich kategorii gramatycznych (rodzaju i liczby). (KA6_UW1, KA6_UW7).

6. Potrafi podzielić wyraz na morfemy oraz nazwać je. (KA6_UW1, KA6_UW7)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po semestrze 2.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska, Sara Moroz
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska, Sara Moroz
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska, Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia w trybie online (MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.