Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-2ZLFF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi nurtami literatury francuskiej i frankofońskiej wieków XIX i XX oraz pierwszych lat wieku XXI.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z historią literatury francuskiej i frankofońskiej wieków XIX i XX oraz pierwszych lat wieku XXI. Poznają główne kierunki i ich ramy czasowe, przedstawicieli, najważniejsze dzieła.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: II rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Egzamin (FF) / Zaliczenie na ocenę (FAT).

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin - uczestniczenie w wykładach, 30 godzin - dokończenie i opracowanie materiału w domu, 30 godzin - lektury, 15 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 5 godzin - konsultacje, 3 godziny zaliczenie.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godz / 3 pkt ECTS.

Literatura:

XIX WIEK

Romantyzm w poezji (V. Hugo, La légende des siècles ; A. de Vigny, Le Cor) i w teatrze (Préface de Cromwell, V. Hugo)

Parnas w poezji (poèmes choisis de Th. Gautier

Realizm i naturalizm (H. Balzac, Le cousin Pons ; La peau de chagrin ; E. Zola ; G. de Maupassant)

Symbolizm (M. Maeterlinck, poèmes du recueil Serres chaudes)

XX WIEK

POEZJA:

Paul Valéry, analyse des oeuvres choisies (L'Abeille, Les Pas)

Guillaume Apollinaire, analyse des oeuvres choisies (Zone; Pont Mirabeau; Les Fenêtres; Lundi, rue Christine; Il pleut; La colombe poignardée et le jet d'eau)

Blaise Cendrars, analyse de Pâques à New York

Francis Ponge, analyse des oeuvres choisies (Orange, L’Huître)

TEATR:

Jean-Paul Sartre, analyse de la pièce Huis clos

Eugène Ionesco, analyse de La Cantatrice chauve de Ionesco

POWIEŚĆ:

Marcel Proust, analyse Du côté de chez Swann

Jean-Paul Sartre, analyse de La Nausée

Alain Robbe-Grillet, analyse de La Jalousie

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student:

- ma uporządkowaną wiedzę o historii literatury i kultury francuskiego obszaru językowego;

- ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej;

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego.

- posługuje się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się;

- potrafi podjąć partnerski dialog z przedstawicielami odmiennych światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych;

- wykazuje wrażliwość etyczną, związaną z własna pracą i udziałem w różnych formach życia zbiorowego;

- posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;

- świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne, korzystając z różnych form życia kulturalnego i różnych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie:

- zaliczenia ustnego na koniec semestru zimowego;

- obecności na wykładzie (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z historią literatury francuskiej i frankofońskiej wieków XIX i XX oraz pierwszych lat wieku XXI. Poznają główne kierunki i ich ramy czasowe, przedstawicieli, najważniejsze dzieła.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: II rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Egzamin (FF) / Zaliczenie na ocenę (FAT).

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin - uczestniczenie w wykładach, 30 godzin - dokończenie i opracowanie materiału w domu, 30 godzin - lektury, 15 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 5 godzin - konsultacje, 3 godziny zaliczenie.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godz / 3 pkt ECTS.

Literatura:

XIX WIEK

Romantyzm w poezji (V. Hugo, La légende des siècles ; A. de Vigny, Le Cor) i w teatrze (Préface de Cromwell, V. Hugo)

Parnas w poezji (poèmes choisis de Th. Gautier

Realizm i naturalizm (H. Balzac, Le cousin Pons ; La peau de chagrin ; E. Zola ; G. de Maupassant)

Symbolizm (M. Maeterlinck, poèmes du recueil Serres chaudes)

XX WIEK

POEZJA:

Paul Valéry, analyse des oeuvres choisies (L'Abeille, Les Pas)

Guillaume Apollinaire, analyse des oeuvres choisies (Zone; Pont Mirabeau; Les Fenêtres; Lundi, rue Christine; Il pleut; La colombe poignardée et le jet d'eau)

Blaise Cendrars, analyse de Pâques à New York

Francis Ponge, analyse des oeuvres choisies (Orange, L’Huître)

TEATR:

Jean-Paul Sartre, analyse de la pièce Huis clos

Eugène Ionesco, analyse de La Cantatrice chauve de Ionesco

POWIEŚĆ:

Marcel Proust, analyse Du côté de chez Swann

Jean-Paul Sartre, analyse de La Nausée

Alain Robbe-Grillet, analyse de La Jalousie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z historią literatury francuskiej i frankofońskiej wieków XIX i XX oraz pierwszych lat wieku XXI. Poznają główne kierunki i ich ramy czasowe, przedstawicieli, najważniejsze dzieła.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: II rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Egzamin (FF) / Zaliczenie na ocenę (FAT).

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin - uczestniczenie w wykładach, 30 godzin - dokończenie i opracowanie materiału w domu, 30 godzin - lektury, 15 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 5 godzin - konsultacje, 3 godziny zaliczenie.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godz / 3 pkt ECTS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Włoczewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z historią literatury francuskiej i frankofońskiej wieków XIX i XX oraz pierwszych lat wieku XXI. Poznają główne kierunki i ich ramy czasowe, przedstawicieli, najważniejsze dzieła.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: II rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Egzamin (FF) / Zaliczenie na ocenę (FAT).

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin - uczestniczenie w wykładach, 30 godzin - dokończenie i opracowanie materiału w domu, 30 godzin - lektury, 15 godzin - przygotowanie do zaliczenia, 5 godzin - konsultacje, 3 godziny zaliczenie.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godz / 3 pkt ECTS.

Literatura:

Romantyzm w poezji (V. Hugo, La légende des siècles ; A. de Vigny, Le Cor) i w teatrze (Préface de Cromwell, V. Hugo)

Parnas w poezji (poèmes choisis de Th. Gautier ;

Realizm i naturalizm (H. Balzac, Le cousin Pons ; La peau de chagrin ; E. Zola ; G. de Maupassant)

Symbolizm (M. Maeterlinck, poèmes du recueil Serres chaudes)

XX WIEK

POEZJA:

Paul Valéry, analyse des oeuvres choisies (L'Abeille, Les Pas) ;

Guillaume Apollinaire, analyse des oeuvres choisies (Zone; Pont Mirabeau; Les Fenêtres; Lundi, rue Christine; Il pleut; La colombe poignardée et le jet d'eau) ;

Blaise Cendrars, analyse de Pâques à New York ;

Francis Ponge, analyse des oeuvres choisies (Orange, L’Huître)

TEATR:

Jean-Paul Sartre, analyse de la pièce Huis clos ;

Eugène Ionesco, analyse de La Cantatrice chauve de Ionesco

POWIEŚĆ:

Marcel Proust, analyse Du côté de chez Swann ;

Jean-Paul Sartre, analyse de La Nausée ;

Alain Robbe-Grillet, analyse de La Jalousie

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.