Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski w sektorze usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-3JFU Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski w sektorze usług
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 3 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opanowanie niezbędnego słownictwa oraz struktur gramatycznych, leksykalnych i składniowych typowych dla języka francuskiego w sektorze szeroko pojętych usług.

Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w w sektorze usług. Poznaje również sposób funkcjonowania i ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów- Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

Steele Ross, Civilisation progressive du français, CLE, 2004.

Artykuły prasowe, materiały audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone)

Anne-Marie Calmy, Le Francais du tourisme, Hachette2004

Jean-Louis Penfornis, Affaires. com, CLE 2003

Jean-Louis Penformis, vovabulaire progressif du francais des affaires, CLE 2004

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozróżnia konteksty użycia określonych struktur leksykalnych, gramatycznych K- W04

2. Student potrafi zastosować w mowie i piśmie niezbędne struktury składniowe i podstawową terminologię typową dla szeroko pojętej dziedziny usług K_U08, K_U14

3. Student ćwiczy prowadzenie rozmów na tematy profesjonalne.K_U09, K_U13, K_U14

4. Student świadomie kształtuje własne kompetencje językowe K-K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, dwóch pisemnych i testu .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko, Agnieszka Włoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w w sektorze usług. Poznaje również sposób funkcjonowania i ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

Steele Ross, Civilisation progressive du français, CLE, 2004.

Artykuły prasowe, materiały audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone)

Anne-Marie Calmy, Le Francais du tourisme, Hachette2004

Jean-Louis Penfornis, Affaires. com, CLE 2003

Jean-Louis Penformis, vovabulaire progressif du francais des affaires, CLE 2004

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć zapoznaje się ze słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi stosowanymi w w sektorze usług. Poznaje również sposób funkcjonowania i ofertę usług w różnych sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny do wyboru, MK_8

Rok studiów/semestr: 3 rok, 5 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filologia, specjalność: Język francuski (od podstaw) z angielskim- profil tłumaczeniowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 (ESOKJ)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, tłumaczenia pisemne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 35 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 6 godzin

Obecność na zaliczeniu: 2 godziny

Razem: 75 godzin

Literatura:

Steele Ross, Civilisation progressive du français, CLE, 2004.

Artykuły prasowe, materiały audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone)

Anne-Marie Calmy, Le Francais du tourisme, Hachette2004

Jean-Louis Penfornis, Affaires. com, CLE 2003

Jean-Louis Penformis, vovabulaire progressif du francais des affaires, CLE 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.