Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - kurs intensywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-HF1-1PFIN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJF1 - kurs intensywny
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język francuski stos. z hiszpańskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1 semestr – brak wstępnych wymagań,


2 semestr – zaliczenie zajęć PNJF - kursu intensywny i PNJF- laboratorium, język francuski opanowany na poziomie A1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praca nad kompetencjami związanymi ze sprawnościami łączonymi (pisanie, mówienie, wymowa, słuchanie). Zajęcia mają na celu ćwiczenie wymowy francuskich dźwięków,wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego.

Pełny opis:

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

DOTYCZY WSZYSTKICH KOMPONENTÓW PNJF1:

Metody nauczania : ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik, wyd. Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA6_WG1

KA6_WG4

KA6_WG9

KA6_WK1

Umiejętności

KA6_UW4

KA6_UW6

KA6_UW7

KA6_UK4

KA6-UK5

KA6_UO1

KA6_UU1

Społeczne

KA6_KK1

KA6_KK2

KA6_K04

KA6_K05

Metody i kryteria oceniania:

Student przystępuje do wszystkich kolokwiów i otrzymuje wynik nie niższy niż 55 %, nie przekracza 4 nieobecności na miesiąc, z czego 2 nieobecności zalicza na konsultacjach,jeżeli nie uzyskał 60 % ma prawo do zaliczenia poprawkowego z całego semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca nad kompetencjami związanymi ze sprawnościami łączonymi (pisanie, mówienie, wymowa, słuchanie). Zajęcia mają na celu ćwiczenie wymowy francuskich dźwięków,wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego.

Pełny opis:

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

DOTYCZY WSZYSTKICH KOMPONENTÓW PNJF1:

Metody nauczania : ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia, wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca nad kompetencjami związanymi ze sprawnościami łączonymi (pisanie, mówienie, wymowa, słuchanie). Zajęcia mają na celu ćwiczenie wymowy francuskich dźwięków,wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych i leksykalnych, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego.

Pełny opis:

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

DOTYCZY WSZYSTKICH KOMPONENTÓW PNJF1:

Metody nauczania : ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, scenki sytuacyjne, ćwiczenie interakcji, ćwiczenie wypowiedzi pisemnej.

Profil : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy MK_1 Praktyczna nauka j. francuskiego

Dziedzina i dyscyplina nauki:nauki humanistyczne

I rok studiów/ I semestr

180 godzin - ćwiczenia

Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia, wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.