Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalizacyjne (językoznawstwo/językoznawstwo stosowane) 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-1SJA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne (językoznawstwo/językoznawstwo stosowane) 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu lingwistyki, gramatyki opisowej języka angielskiego, glottodydaktyki i podstaw tłumaczenia tekstów.

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są wybranym zagadnieniom z językoznawstwa ogólnego i stosowanego.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: obowiązkowy do wyboru (M_3)

dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

rok studiów: I i II

semestr: 1,2,3,4

wymagania wstępne:

- Student powinien posiadać podstawowe wiadomości językoznawcze.

- Student powinien posiadać umiejętności zbierania i analizowania danych językowych.

- Student powinien mieć naukowe kompetencje niezbędne do analizy charakterystycznych cech języka.

liczba godzin dydaktycznych: 150h konwersatorium,

metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, wspólna analiza przykładów językowych

punkty ECTS: 14

bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 150h, samodzielne studiowanie tematyki kursu i przygotowanie do zajęć - 50h, konsultacje - 75h, projekty i zadania - 50h, przygotowanie do końcowego testu pisemnego i obecność na nim - 10h+12h=22h

razem 347h=14 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 150+75+10=235h 9 pkt ECTS

udział w zajęciach o charakterze praktycznym = 200h 8 pkt. ECTS

Literatura:

ze względu na różnorodność tematyczną poszczególnych ćwiczeń specjalizacyjnych, lista pozycji książkowych podawana jest w sylabusie B

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W05, K_W08, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_U01, K_U02, K_U11, K_U12, K_U03, K_U04, K_U08, K_U09, K_U12, K_U05, K_U06, K_U07, K_U13, K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze – zaliczenie pisemne. Formy ewaluacji: test, sprawdzian pisemny, praca pisemna, praca projektowa, prezentacja, ocenianie ciągłe, samoocena.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jelska-Cydzik
Prowadzący grup: Agnieszka Jelska-Cydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest interferencji fonetycznej z j. polskiego do j. angielskiego, typowym błędom popełnianym przez Polaków uczących się j.angielskiego oraz różnicom fonetycznym między dwoma językami.

Pełny opis:

1. Definicja normy (norma RP, GA oraz Estuary English) i błędu, interlanguage, ogólny podział typowych błędów popełnianych przez Polaków

2. Charakterystyczne cechy Estuary English

3. Procesy asymilacyjne w j. polskim (dotyczące dźwięczności, miejsca artykulacji, sposobu artykulacji, unosowienia, zmiękczania)

4. Błędy w wymowie spółgłosek spowodowane dźwięcznością i bezdźwięcznością: końcowe ubezdźwięcznianie, ubezdźwięcznianie zbitek spółgłoskowych, udźwięcznianie progresywne

5. Błędy w wymowie spółgłosek ze względu na miejsce artykulacji, procesy asymilacyjne

6. Błędy w wymowie spółgłosek ze względu na sposób artykulacji, procesy asymilacyjne

7. Procesy asymilacyjne spółgłosek w mowie łączonej

8. Ocena nagrań Polaków czytających po angielsku pod kątem procesów interferencyjnych

9. Pojęcie i definicja sylaby; struktura sylaby; wygłos, nagłos, sylaby poprawne i niepoprawne

Literatura:

1. Gimson AC. An Introduction to the Pronunciation of English, Hodder & Stoughton, 1992.

2. Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

3. Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 1990.

4. Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 1996.

5. Szpyra-Kozłowska J. i W. Sobkowiak, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002

6. Wierzchowska, Bożena, Fonetyka i Fonologia Języka Polskiego, Wydawnictwo PAN, 1980.

7. Wiśniewski, Marek, Zarys Fonetyki i Fonologii Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo UMK, 1998.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jelska-Cydzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gimson AC. An Introduction to the Pronunciation of English, Hodder & Stoughton, 1992.

2. Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

3. Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 1990.

4. Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 1996.

5. Szpyra-Kozłowska J. i W. Sobkowiak, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002

6. Wierzchowska, Bożena, Fonetyka i Fonologia Języka Polskiego, Wydawnictwo PAN, 1980.

7. Wiśniewski, Marek, Zarys Fonetyki i Fonologii Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo UMK, 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.