Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalizacyjne (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-1SLA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalizacyjne (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Pełny opis:

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Literatura:

Literatura

Materiały źródłowe:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- Bernard Malamud, The Complete Stories, New York, 1997.

Prace krytyczne:

Bennett, Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Routledge, 2016

Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, 2008

Rooney, The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie zaprezentowanej na zajęciach prezentacji

oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 spotkaniach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Partyka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Pełny opis:

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Materiały źródłowe do dyskusji będą obejmowały między innymi:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- opowiadania Bernarda Malamuda.

Literatura:

Literatura

Materiały źródłowe:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- Bernard Malamud, The Complete Stories, New York, 1997.

Prace krytyczne:

Bennett, Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Routledge, 2016

Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, 2008

Rooney, The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, 2010.

Uwagi:

Ocena końcowa na podstawie zaprezentowanej na zajęciach prezentacji

(analiza 2 opowiadań Beranarda Malamuda) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 spotkaniach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Pełny opis:

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Materiały źródłowe do dyskusji będą obejmowały między innymi:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- opowiadania Bernarda Malamuda.

Literatura:

Literatura

Materiały źródłowe:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- Bernard Malamud, The Complete Stories, New York, 1997.

Prace krytyczne:

Bennett, Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Routledge, 2016

Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, 2008

Rooney, The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, 2010.

Uwagi:

Ocena końcowa na podstawie zaprezentowanej na zajęciach prezentacji

(analiza 2 opowiadań Beranarda Malamuda) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 spotkaniach w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Pełny opis:

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie studiów kulturoznawczych i literaturoznawczych i mieć podstawowe informacje na temat historii, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. W trakcie kursów studenci poznają nowe kierunki badań w tych zakresach, doskonalą umiejętności interpretowania wytworów kultury oraz odnajdywania związków pomiędzy różnymi zjawiskami kulturowymi.

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawczo-kulturoznawcze 1 poruszają różne tematy i dotykają różnych epok.

Materiały źródłowe do dyskusji będą obejmowały między innymi:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- opowiadania Bernarda Malamuda.

Literatura:

Literatura

Materiały źródłowe:

- wykłady laureatów literackich nagród Nobla (Naipal, Coetzee, Pinter, Lessing, Dylan, Tokarczuk)

- Bernard Malamud, The Complete Stories, New York, 1997.

Prace krytyczne:

Bennett, Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Routledge, 2016

Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota, 2008

Rooney, The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, 2010.

Uwagi:

Ocena końcowa na podstawie zaprezentowanej na zajęciach prezentacji

(analiza 2 opowiadań Beranarda Malamuda) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 spotkaniach w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)