Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium "Reportaż po 1945 roku"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KON19
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Reportaż po 1945 roku"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 2 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przeanalizowanie wybranych polskich reportaży opublikowanych po 1945 r., w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-politycznych, biografii autorów oraz innych utworów literackich.

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony wybranym polskim reportażom, opublikowanym po 1945 r. Przedmiotem dyskusji, oprócz tekstów literackich, będą biografie poszczególnych twórców, czy tło społeczno-polityczne, okoliczności, w których powstały omawiane utwory.

Pełny opis:

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, projekty, praca grupowa i indywidualna

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

1. Kapuściński R., To też jest prawda o Nowej Hucie, „Sztandar Młodych” 1955, nr 234.

2. Mularczyk A., Co się komu śni i inne historie, Warszawa 2015.

3. Szczygieł M., Niedziela, która zdarzyła się w środę [wydanie dowolne].

4. Lipiński P., Matys M., Niepowtarzalny urok likwidacji, Wołowiec 2018.

5. Łazarewicz, Nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia, Katowice 2019.

6. Kopińska J., Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? [wydanie dowolne].

7. Jagielski W., Wszystkie wojny Lary, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa;

KA7_UWKOU1 Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi;

KA7_UWKOU1 Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi;

KA7_UWKOU1 Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi;

KA7_UWKOU1Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielniezebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.Formułuje i testuje hipotezy związane z mniej i

bardziej złożonymi problemami badawczymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udział w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność, każdą kolejną należy odrobić na dyżurze) i aktywnych w nich udział, jak również wykonanie prezentacji.

Możliwość napisania pracy zaliczeniowej dla osób, które chciałyby uzyskać lepszą ocenę końcową.

Zwolnienie lekarskie, stanowiące podstawę do usprawiedliwienia nieobecności, student powinien przesłać/ przedstawić w ciągu dwóch tygodni od jego uzyskania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony wybranym polskim reportażom, opublikowanym po 1945 r. Przedmiotem dyskusji, oprócz tekstów literackich, będą biografie poszczególnych twórców, czy tło społeczno-polityczne, okoliczności, w których powstały omawiane utwory.

Pełny opis:

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, projekty, praca grupowa i indywidualna

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

1. Kapuściński R., To też jest prawda o Nowej Hucie, „Sztandar Młodych” 1955, nr 234.

2. Łazarewicz, Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa, Warszawa 2023.

3. J. Kuciel-Frydryszak, Chłopki, Warszawa 2023.

4. Lipiński P., Matys M., Niepowtarzalny urok likwidacji, Wołowiec 2018.

5. Szczygieł M., Niedziela, która zdarzyła się w środę [wydanie dowolne].

6. Mularczyk A., Co się komu śni i inne historie, Warszawa 2015.

7. K. Błażejowska, Bezduszni, Wołowiec 2023.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)