Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RK1-1PNN Kod Erasmus / ISCED: 09.021 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej komunikacja językowa w sferze biznesu-przedm. obowiązkowe
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia rosyjska komunikacja jezykowa 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Wymagania (lista przedmiotów):

Drugi język obcy - j.niemiecki 340-AS1-1LEKN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RK1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RP1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RS1-1PNN

Założenia (lista przedmiotów):

Drugi język obcy - j.niemiecki 340-AS1-1LEKN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RK1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RP1-1PNN
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - j. niemiecki 340-RS1-1PNN

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: słownictwa, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie A1.

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych

Pełny opis:

drugi język obcy - język niemiecki

jednostka: Wydział Filologiczny

kierunek; Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne

kod przedmiotu: 340-AS1-1LEKN

dziedzina nauk humanistycznych

dyscyplina - językoznawstwo

I rok / I i II semestr

brak wymagań wstępnych

liczba godzin: 60

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie

3 pkt ECTS

ogólny nakład pracy studenta: 90 godzin w tym: udział w ćwiczeniach 60 godzin, przygotowanie do zajęć, zaliczeń 28 godzin, udział w konsultacjach: 2 godziny

nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 godziny = 2 pkt ECTS

nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 godzin= 1 ECTS

Literatura:

Evans S., Pude A., Specht F., Menschen A.1.1 Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch

Glas-Peters S., Pude A., Remann M., Menschen A.1.1 Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch

Evans S., Pude A., Specht F., Menschen A.1.2 Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch

Glas-Peters S., Pude A., Remann M., Menschen A.1.2 Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN, 2020

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi

KA6_WG4: zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

KA6_WG9: zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

KA6_WK1: zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i. Ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji

KA6_WK3: zna i rozumie zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I i II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.