Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Polish and World History

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-ERS-1CHI
Kod Erasmus / ISCED: 14.652 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Polish and World History
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) English language

Basic information in world's 20 c. history

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject will be concentrated on presenting the most characteristic processes and events in world's history of 20 c., and within such context, the history of Poland.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki; przedmiot fakultatywny; nauki humanistyczne, historia; sermestr zimowy

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego; wiedza na temat głównych wydarzeń XX wieku

Godzin: 30

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic:

N. Davies, God’s Playground. A History of Poland, vol. I-II, Oxford 2005

N. Davies, Europe East and West, London 2007

R.M. Watt, Bitter Glory. Poland and its Fate 1918-1939, New York 1998

Additional:

Bernard, M., Institutions and the Fate of Democracy: Germany and Poland in 20. century, University of Pittsburgh Press, 2005

TARAS, R., Ideology and a Social State. Poland 1956-83, Cambrigde 1984

POLAND between the wars 1918-1939. ed. P.D. Stachura, Wiltshire 1998 , St. Martin’s Press Inc.

ASCHERSON, Neal, The Struggle for Poland, 1987,

DZIEWANOWSKI M.K., Poland in the Twentieth century, New York 1977,

ZIMMERMANN J. D., Poles, Jews and the Politics of Nationality. The Bund and the Polish Socialist Party in Late Tsarist Russia 1892-1914, University of Wisconsin Press 2004

DEBICKI R., Foreign Policy of Poland 1919-39, New York 1962

SHORE, Marci, Caviar and Ashes, A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968, Yale University Press 2006

CIENCIAŁA A., KOMORNICKI T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy 1919-1925, University of Kansas Press 1984

PIENKOS A. T., The imperfect Autocrat. Grand Duke Constantine Pavlovich and the Polish Congress Kingdom, Columbia University Press, New York 1987

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Obligatory attendance; the student should study the missed topic by him/herself and report the results

An written essay on chosen topic, within the syllabus area, marked according the scale

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Szelągowska
Prowadzący grup: Krystyna Szelągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject will be concentrated on presenting the most characteristic processes and events in world's history of 20 c., and within such context, the history of Poland.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

Introduction: the outline of 19th century Polish history

Central and Eastern Europe a. 1900

The Great War, revolutions in Russia, Germany and the Versaille system (concise)

Poland: regaining independence

The world between the wars

Poland in the mid-war period

Poland during the Second World War

The world after 1945: a brief characteristic

Poland in the communist period

The transformation: USSR, Central Europe and Poland (1988-1991)

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic:

N. Davies, God’s Playground. A History of Poland, vol. I-II, Oxford 2005

N. Davies, Europe East and West, London 2007

R.M. Watt, Bitter Glory. Poland and its Fate 1918-1939, New York 1998

Additional:

Bernard, M., Institutions and the Fate of Democracy: Germany and Poland in 20. century, University of Pittsburgh Press, 2005

TARAS, R., Ideology and a Social State. Poland 1956-83, Cambrigde 1984

POLAND between the wars 1918-1939. ed. P.D. Stachura, Wiltshire 1998 , St. Martin’s Press Inc.

ASCHERSON, Neal, The Struggle for Poland, 1987,

DZIEWANOWSKI M.K., Poland in the Twentieth century, New York 1977,

ZIMMERMANN J. D., Poles, Jews and the Politics of Nationality. The Bund and the Polish Socialist Party in Late Tsarist Russia 1892-1914, University of Wisconsin Press 2004

DEBICKI R., Foreign Policy of Poland 1919-39, New York 1962

SHORE, Marci, Caviar and Ashes, A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968, Yale University Press 2006

CIENCIAŁA A., KOMORNICKI T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy 1919-1925, University of Kansas Press 1984

PIENKOS A. T., The imperfect Autocrat. Grand Duke Constantine Pavlovich and the Polish Congress Kingdom, Columbia University Press, New York 1987

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)