Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Water security in the modern world (case studies of different regions)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-ERS-1WSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Water security in the modern world (case studies of different regions)
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
podstawowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) If the wars of the 20th century were fought for oil, the wars of the next century will be fought for water, former World Bank president Ismail Serageldin said in 1995. The growing demand for water and the ongoing climate changes are becoming the source of armed conflicts. Wars over water are not a new phenomenon, they have been fought since the dawn of civilization. The threat of water conflicts is increasing and in the 21st century some of these conflicts are ongoing, but we have very little information on them. Very often, disputes over access to water are presented as ethnic or religious conflicts.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main purpose of the course is to learn about the conflicts and disputes over water that are currently taking place in various regions of the world, to analyze the water policy of individual countries and how to solve the problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to the issues of water security

Hydropolitics and water security in the Nile basin

Hydropolitics and water security in Jordan River Basin

Conflict and cooperation among the riparian countries of the Volta River Basin in the West Africa

Water Problems in South Africa

Euphrates and Tigris waters – Turkish - Syrian and Iraqi Relations

Water disputes in South Asia

Conflict and cooperation: The Aral Sea Basin

Water problems in EU

The Role of Desalination in an Increasingly Water-Scarce World

Water scarcity and main solutions

Literatura: (tylko po angielsku)

 ‘Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts’, Water Policy 8, pages 435–460, by Mark Zeitoun and Jeroen Warnerb, 2006, https://core.ac.uk/download/pdf/2775653.pdf

 Managing and Transforming Water Conflicts, Jerome Delli Priscoli, Aaron T. Wolf, Cambridge 2009.

 Africa’s Largest Seawater Desalination Plant Eases Water Scarcity for City of Algiers, Algeria, https://www.suezwatertechnologies.com/sites/default/files/documents/CS1338EN.pdf

 Barbara Rose Johnston, Water, Cultural Diversity, and Global Environmental Change Emerging Trends, Sustainable Futures?

 Bjørn-Oliver Magsig, International Water Law and the Quest for Common Security, Routledge 2015

 Waltina Scheumann, Manuel Schiffler (Eds.), Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Philip Jan Schäfer, Human and Water Security in Israel and Jordan, Springer 2013

 Report no. 46456, Africa Region Water Resources Unit Working Paper 1, Benefit Sharing in International Rivers: Findings from the Senegal River Basin, the Columbia River Basin, and the Lesotho Highlands Water Project, November 12, 2008.

 Restoring The Water Resources Of The Aral Sea Basin, in: Threats to Global Water Security, J. Anthony A. Jones, Trahel G. Vardanian, Christina Hakopian, Springer 2007.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

WIEDZA, student zna i rozumie:

KP6_WG2 podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

KP6_WG3 ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

KP6_WG5 ma podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej

KP6_WG6 źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

KP6_WG8 podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WK2 geograficzne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

KP6_WK3 podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

KP6_WK4 kontekst historyczny i narzędzia realizacji polityki zagranicznej

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

KP6_UW1 dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

KP6_UW4 doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UW7 na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

KP6_UW8 analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

KP6_UW9 na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

KP6_UK2 merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

KP6_UO1 przygotować pracę pisemną (w tym także dyplomową) z zakresu stosunków międzynarodowych, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych

KP6_UO2 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

KP6_UU1 samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

KP6_KK1 krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

KP6_KK2 ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

KP6_KK3 ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

KP6_KO3 uczestniczenia w projektach dotyczących kwestii regionalnych i międzynarodowych, osadzonych w kontekście historycznym

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

To pass the course it is necessary to:

1. Participate in classes

2. Introduces at least 4 presentations concerning comparison of two different cities in different parts of the world

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main purpose of the course is to learn about the conflicts and disputes over water that are currently taking place in various regions of the world, to analyze the water policy of individual countries and how to solve the problems.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to the issues of water security

Hydropolitics and water security in the Nile basin

Hydropolitics and water security in Jordan River Basin

Conflict and cooperation among the riparian countries of the Volta River Basin in the West Africa

Water Problems in South Africa

Euphrates and Tigris waters – Turkish - Syrian and Iraqi Relations

Water disputes in South Asia

Conflict and cooperation: The Aral Sea Basin

Water problems in EU

The Role of Desalination in an Increasingly Water-Scarce World

Water scarcity and main solutions

Literatura: (tylko po angielsku)

 ‘Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts’, Water Policy 8, pages 435–460, by Mark Zeitoun and Jeroen Warnerb, 2006, https://core.ac.uk/download/pdf/2775653.pdf

 Managing and Transforming Water Conflicts, Jerome Delli Priscoli, Aaron T. Wolf, Cambridge 2009.

 Africa’s Largest Seawater Desalination Plant Eases Water Scarcity for City of Algiers, Algeria, https://www.suezwatertechnologies.com/sites/default/files/documents/CS1338EN.pdf

 Barbara Rose Johnston, Water, Cultural Diversity, and Global Environmental Change Emerging Trends, Sustainable Futures?

 Bjørn-Oliver Magsig, International Water Law and the Quest for Common Security, Routledge 2015

 Waltina Scheumann, Manuel Schiffler (Eds.), Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Water in the Middle East Potential for Conflicts and Prospects for Cooperation, Springer 1998.

 Philip Jan Schäfer, Human and Water Security in Israel and Jordan, Springer 2013

 Report no. 46456, Africa Region Water Resources Unit Working Paper 1, Benefit Sharing in International Rivers: Findings from the Senegal River Basin, the Columbia River Basin, and the Lesotho Highlands Water Project, November 12, 2008.

 Restoring The Water Resources Of The Aral Sea Basin, in: Threats to Global Water Security, J. Anthony A. Jones, Trahel G. Vardanian, Christina Hakopian, Springer 2007.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

 Water resource and conflicts and international security. A global perspective, Lexington books 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.