Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wejście na rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-1WRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wejście na rynek pracy
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia alternetywne dla osób zwolnionych z zajęć Wychowania fizycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, a także rozwój kompetencji miękkich wymaganych na rynku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.

Rok studiów: I, semestr I, II.

Liczba godzin z podziałem na formę prowadzenia zajęć: 60 godz. ćwiczenia,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, forma zdalna.

Punkty ECTS: dla przedmiotu nie przewidziano punktów ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe: 60 godz.

Literatura:

- Olga Castanyer: Asertywność-jak docenić samego siebie,

- Wolfgang Hars: Jestem dobry-profesjonalne kształtowanie i reklamowanie własnego wizerunku,

- John Adair: Sztuka twórczego myślenia,

- John Stewart: Mosty zamiast murów-podręcznik komunikacji interpersonalnej,

- Dorota Gromnicka: Jak zbudować poczucie własnej wartości,

- Melanie Greenberg: Mózg odporny na stres,

- Alison Hardingham, Praca w zespole, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

- R.F. Bales& F. L. Strodtbeck, Phases in group problem-solving, w: The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, str. 485-495.

- Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012.

- Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2018

- Piotr Maleszyk, Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

- Bartosz Nestrwoicz, Zdobywanie pracy: odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Wydawnictwo Helion

- Wacław Kisiel-Dorohinicki, Fundamenty kariery: strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Wydawnictwo Helion

- Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Sopot 2016

- Robert Cialdini, Pre-swazja, Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo GWP, Sopot 2017

- Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk, Przestrzenie manipulacji społecznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

- Tomasz Trejderowski, Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

- Tomasz Orłowski, Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KP6_UK2 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

KP6_UK4 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

KP6_KR1 stosowania zasad etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu:

51% - 70% ocena dostateczny,

71% - 80% ocena dostateczny+,

81% - 100% ocena dobry.

Przesłanie wybranego dokumentu aplikacyjnego podwyższa ocenę uzyskaną o pół lub o jeden stopień w zależności od oceny przez Prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, a także rozwój kompetencji miękkich wymaganych na rynku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.

Rok studiów: I, semestr I, II.

Liczba godzin z podziałem na formę prowadzenia zajęć: 60 godz. ćwiczenia,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, forma zdalna.

Punkty ECTS: dla przedmiotu nie przewidziano punktów ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe: 60 godz.

Literatura:

- Olga Castanyer: Asertywność-jak docenić samego siebie,

- Wolfgang Hars: Jestem dobry-profesjonalne kształtowanie i reklamowanie własnego wizerunku,

- John Adair: Sztuka twórczego myślenia,

- John Stewart: Mosty zamiast murów-podręcznik komunikacji interpersonalnej,

- Dorota Gromnicka: Jak zbudować poczucie własnej wartości,

- Melanie Greenberg: Mózg odporny na stres,

- Alison Hardingham, Praca w zespole, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

- R.F. Bales& F. L. Strodtbeck, Phases in group problem-solving, w: The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, str. 485-495.

- Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012.

- Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2018

- Piotr Maleszyk, Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

- Bartosz Nestrwoicz, Zdobywanie pracy: odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Wydawnictwo Helion

- Wacław Kisiel-Dorohinicki, Fundamenty kariery: strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Wydawnictwo Helion

- Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Sopot 2016

- Robert Cialdini, Pre-swazja, Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo GWP, Sopot 2017

- Dariusz Doliński, Małgorzata Gamian-Wilk, Przestrzenie manipulacji społecznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

- Tomasz Trejderowski, Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

- Tomasz Orłowski, Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.