Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojsko i wojna w literaturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2WLS Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wojsko i wojna w literaturze i sztuce
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Historia II rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, obrazach i filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana

Skrócony opis:

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, sztuce czy filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana. Na zajęciach zajmiemy się różnymi dyskursami dotyczącymi prezentowania wojny

Pełny opis:

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, sztuce czy filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne 1 stopnia

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ III

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25h

Literatura:

A. Becker, Les Monuments aux morts. Mémoire de la Grande Guerre, Paris 1988

P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

P. Gough, A Terrible Beauty: British Artists in the First World War. Bristol 2010

M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 2007.

Ł. Jureńczyk (ed.), Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość, Bydgoszcz 2017

J. Nowosadtko, M. Rogg: Mars und die Musen: das Wechselspiel von Militär, Krieg und Kunst in der Frühen Neuzeit. Münster 2008

Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą - struktura obrazu, „Rocznik Historii Sztuki” 12 (1981), s. 85-132

Efekty uczenia się:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG8, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WG12, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK5, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie zajęć, aktywność

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Suski
Prowadzący grup: Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, sztuce czy filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana

Pełny opis:

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, obrazach i filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana. Na zajęciach przewidziane jest oglądanie scen batalistycznych ukazywanych w filmach, sposób ukazania zwycięstwa, ale także porażki

Literatura:

A. Becker, Les Monuments aux morts. Mémoire de la Grande Guerre, Paris 1988

P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

P. Gough, A Terrible Beauty: British Artists in the First World War. Bristol 2010

M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 2007.

Ł. Jureńczyk (ed.), Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość, Bydgoszcz 2017

J. Nowosadtko, M. Rogg: Mars und die Musen: das Wechselspiel von Militär, Krieg und Kunst in der Frühen Neuzeit. Münster 2008

Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą - struktura obrazu, „Rocznik Historii Sztuki” 12 (1981), s. 85-132

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Suski
Prowadzący grup: Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, sztuce czy filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana

Pełny opis:

celem przedmiotu jest ukazanie sposobu ukazywania wojny i armii – od czasów starożytnych po XX wieku. W ramach zajeć przyjrzymy się sposobowi ukazywania wojny w literaturze, obrazach i filmie. Zmianom w postrzeganiu wojny przez to jak była ona prezentowana. Na zajęciach przewidziane jest oglądanie scen batalistycznych ukazywanych w filmach, sposób ukazania zwycięstwa, ale także porażki

Literatura:

A. Becker, Les Monuments aux morts. Mémoire de la Grande Guerre, Paris 1988

P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

P. Gough, A Terrible Beauty: British Artists in the First World War. Bristol 2010

M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 2007.

Ł. Jureńczyk (ed.), Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość, Bydgoszcz 2017

J. Nowosadtko, M. Rogg: Mars und die Musen: das Wechselspiel von Militär, Krieg und Kunst in der Frühen Neuzeit. Münster 2008

Z. Żygulski jun., Bitwa pod Orszą - struktura obrazu, „Rocznik Historii Sztuki” 12 (1981), s. 85-132

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.