Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1WKI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnaj poprzez rozwój szeregu kompetencji społecznych z zakresu asertywnych form komunikowania się, radzenia sobie w konflikcie, umiejętności autoprezentacji, negocjacji, argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

B.1.W3. zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi w instytucjach, reguły współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, media i ich wpływ wychowawczy, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji − autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację niewerbalną, porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych;

Absolwent potrafi:

B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;

B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

Jest gotów do:

B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie aktywności w trakcie zajęć oraz testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie warsztatu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę oraz rozwiną swoje kompetencje z zakresu:

- Postawy asertywnej (korzyści, definicja)

- Skutecznej komunikacji (aspekty werbalne i niewerbalne, komunikacja jedno i dwukierunkowa, filtry komunikacyjne, Uszy von Thuna)

- Praw asertywności,

- Wyrażania asertywnej krytyki,

- Asertywnej odmowy,

- Wysyłania komunikatów o charakterze pozytywnym

- Radzenia sobie w konflikcie

- Negocjacji (opracowanie batny, poznanie wybranych technik negocjacji, tworzenie optymalnych rozwiązań sytuacji kryzysowej)

- Autoprezentacji

- Argumentacji i prowadzenia dyskusji w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Król-Fijewska M., Fijewski, P. (2013) Asertywność menadżera, PWE

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca:

- Chełpa S., (2004) Witkowski T., Psychologia konfliktów, Moderator

- Dawson, R. (2000) Sekrety skutecznego przekonywania, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

- Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2004) Dochodząc do TAK, Warszawa: PWE.

- Griffin E. (2003) Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk, GWP

- Leary M., (2010) Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

- Rządca, R., Wujec, P. (2001) Negocjacje, Warszawa, PWE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.