Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2PDE Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu magisterskiego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Uwieńczeniem studiów magisterskich jest przygotowanie pracy magisterskiej. Na niniejszym seminarium student przygotowuje pracę magisterską z zakresu historii starożytnej lub historii Bizancjum. Tematyka prac magisterskich może być zróżnicowana i obejmować zarówno zagadnienia z historii politycznej, jak i społecznej czy religijnej. Podstawowym kryterium jest oparcie pracy o analizę źródła lub źródeł z epoki (antycznych bądź bizantyńskich), z uwzględnieniem źródeł późniejszych odwołujących się do danych analizowanego problemu. Dlatego też w trakcie seminarium praca studenta koncentruje się na właściwej hermeneutyce źródła pisanego (z uwzględnieniem źródeł niepisanych), ale również zakłada pozyskanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliotecznych, umiejętności znajdowania literatury naukowej zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak i w zasobach internetowych.

Kolejną umiejętnością, którą student udoskonala w trakcie seminarium jest właściwe przygotowanie pracy magisterskiej pod względem technicznym, a zatem umiejętne przygotowanie bibliografii i aparatu naukowego (przypisy).

W trakcie prac seminaryjnych poruszane są również zagadnienia związane z etyką zawodu historyka - uczciwość badawcza, zachowanie obiektywności, świadome unikanie powielania prac innych badaczy itd.

W czwartym semestrze seminarium praca studenta koncentruje się na finalizacji pracy magisterskiej.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

30 godzin seminarium, 4 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Chynczewska-Hennel, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Adam Miodowski, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Teresa Chynczewska-Hennel, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Adam Miodowski, Artur Pasko, Joanna Sadowska, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.