Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2MOPC Kod Erasmus / ISCED: 10.902 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gołaszewski
Prowadzący grup: Łukasz Gołaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie aktów normatywnych regulujących międzynarodową ochronę praw człowieka. Charakterystyka instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji ochrony praw człowieka w systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego i uniwersalnego.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Cel i zakres przedmiotu, podstawowe pojęcia: prawo podmiotowe, wolności a prawa, podmioty i adresaci praw człowieka, klasyfikacja i generacje praw człowieka, ich granice i ograniczenia.

2. Kształtowanie się i funkcjonowanie uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka

Okoliczności powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ewolucja systemu ochrony praw człowieka w II poł. XX wieku. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ: struktura, dokumenty. Prezentacja Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej roli w zakresie promocji i ochrony praw człowieka, podział instytucjonalny wraz z kompetencjami, podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowymi.

3. Ochrona praw człowieka w Europie. Cz. 1: Rada Europy

Prezentacja Rady Europy i jej roli w międzynarodowym systemie praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z protokołami dodatkowymi.

4. Ochrona praw człowieka w Europie. Cz. 2: Unia Europejska

Ochrona praw człowieka w UE: początki i stan obecny. Trybunał Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Problem akcesu UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Proszę zapoznać się z wybranymi artykułami Traktatu ustanawiającego UE i Traktatu o funkcjonowaniu UE

5. Inne regionalne systemy ochrony praw człowieka: panamerykański, afrykański, arabski. Czynniki wpływające na ich powstanie i funkcjonowanie.

6. Prawa człowieka na wojnie: przykłady naruszeń praw humanitarnych podczas wojen z końca XX i początków XXI w. Międzynarodowe prawo humanitarne: konwencje haskie i genewskie. Wybrane sądy międzynarodowe: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, inne sądy karne międzynarodowe – ich znaczenie i dorobek w kontekście ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Statut MTS, Statut MTK (tzw. rzymski), Statut Międzynarodowego Trybunału do Spraw Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego na Terytorium byłej Jugosławii od 1991 roku oraz analogiczne statuty dla Rwandy i Sierra Leone.

7. Kolokwium i podsumowanie zajęć.

Literatura:

1. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2019.

2. K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, C.H.Beck, Warszawa 2020.

3. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2010.

4. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo Znak 2010.

5. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Gołaszewski
Prowadzący grup: Łukasz Gołaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie aktów normatywnych regulujących międzynarodową ochronę praw człowieka. Charakterystyka instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji ochrony praw człowieka w systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego i uniwersalnego.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Cel i zakres przedmiotu, podstawowe pojęcia: prawo podmiotowe, wolności a prawa, podmioty i adresaci praw człowieka, klasyfikacja i generacje praw człowieka, ich granice i ograniczenia.

2. Kształtowanie się i funkcjonowanie uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka

Okoliczności powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ewolucja systemu ochrony praw człowieka w II poł. XX wieku. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ: struktura, dokumenty. Prezentacja Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej roli w zakresie promocji i ochrony praw człowieka, podział instytucjonalny wraz z kompetencjami, podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowymi.

3. Ochrona praw człowieka w Europie. Cz. 1: Rada Europy

Prezentacja Rady Europy i jej roli w międzynarodowym systemie praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z protokołami dodatkowymi.

4. Ochrona praw człowieka w Europie. Cz. 2: Unia Europejska

Ochrona praw człowieka w UE: początki i stan obecny. Trybunał Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Problem akcesu UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Proszę zapoznać się z wybranymi artykułami Traktatu ustanawiającego UE i Traktatu o funkcjonowaniu UE

5. Inne regionalne systemy ochrony praw człowieka: panamerykański, afrykański, arabski. Czynniki wpływające na ich powstanie i funkcjonowanie.

6. Prawa człowieka na wojnie: przykłady naruszeń praw humanitarnych podczas wojen z końca XX i początków XXI w. Międzynarodowe prawo humanitarne: konwencje haskie i genewskie. Wybrane sądy międzynarodowe: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, inne sądy karne międzynarodowe – ich znaczenie i dorobek w kontekście ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Statut MTS, Statut MTK (tzw. rzymski), Statut Międzynarodowego Trybunału do Spraw Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego na Terytorium byłej Jugosławii od 1991 roku oraz analogiczne statuty dla Rwandy i Sierra Leone.

7. Kolokwium i podsumowanie zajęć.

Literatura:

1. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2019.

2. K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, C.H.Beck, Warszawa 2020.

3. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2010.

4. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo Znak 2010.

5. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie aktów normatywnych regulujących międzynarodową ochronę praw człowieka. Charakterystyka instytucjonalnych i proceduralnych gwarancji ochrony praw człowieka w systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego i uniwersalnego.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne. Cel i zakres przedmiotu, podstawowe pojęcia: prawo podmiotowe, wolności a prawa, podmioty i adresaci praw człowieka, klasyfikacja i generacje praw człowieka, ich granice i ograniczenia.

2. Kształtowanie się i funkcjonowanie uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka

Okoliczności powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ewolucja systemu ochrony praw człowieka w II poł. XX wieku. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ: struktura, dokumenty. Prezentacja Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej roli w zakresie promocji i ochrony praw człowieka, podział instytucjonalny wraz z kompetencjami, podstawowe dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowymi.

3. Ochrona praw człowieka w Europie. Cz. 1: Rada Europy

Prezentacja Rady Europy i jej roli w międzynarodowym systemie praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z protokołami dodatkowymi.

4. Ochrona praw człowieka w Europie. Cz. 2: Unia Europejska

Ochrona praw człowieka w UE: początki i stan obecny. Trybunał Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Problem akcesu UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Proszę zapoznać się z wybranymi artykułami Traktatu ustanawiającego UE i Traktatu o funkcjonowaniu UE

5. Inne regionalne systemy ochrony praw człowieka: panamerykański, afrykański, arabski. Czynniki wpływające na ich powstanie i funkcjonowanie.

6. Prawa człowieka na wojnie: przykłady naruszeń praw humanitarnych podczas wojen z końca XX i początków XXI w. Międzynarodowe prawo humanitarne: konwencje haskie i genewskie. Wybrane sądy międzynarodowe: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, inne sądy karne międzynarodowe – ich znaczenie i dorobek w kontekście ochrony praw człowieka.

Proszę zapoznać się i przynieść na zajęcia: Statut MTS, Statut MTK (tzw. rzymski), Statut Międzynarodowego Trybunału do Spraw Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego na Terytorium byłej Jugosławii od 1991 roku oraz analogiczne statuty dla Rwandy i Sierra Leone.

7. Kolokwium i podsumowanie zajęć.

Literatura:

1. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2019.

2. K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, C.H.Beck, Warszawa 2020.

3. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2010.

4. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo Znak 2010.

5. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J.A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.