Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środki i strategie prowadzenia wojen w XIX-XXI w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2SSW
Kod Erasmus / ISCED: 14.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środki i strategie prowadzenia wojen w XIX-XXI w
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu doktryn militarnych, strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także oraz aktualnych trendów ewolucji pola walki, uzbrojenia i organizacji sił zbrojnych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: politologia i wiedza o społeczeństwie

Rok studiów/semestr: rok II, semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin (wykład)

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Punkty ECTS: 5

Literatura:

A. Antczak-Barzan, Z. Śliwa, R. Zaniewski, Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Warszawa 2016.

M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Warszawa 2008.

M. van Creveld, Era lotnictwa wojskowego, Warszawa 2013.

M. van Creveld, Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona, Warszawa 2013.

M. van Creveld, Dowodzenie na wojnie, Warszawa 2014.

J. Gotowała Jerzy, Lotnictwo we współczesnych konfliktach zbrojnych 1945-2003, Warszawa 2004.

M. Huzarski, Sztuka wojenna XXI wieku. Wartość doświadczeń a realizm współczesności, Warszawa 2017.

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011.

K. Kubiak, Działania sił morskich po drugiej wojnie światowej. Studia przypadków, Warszawa 2007.

R. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, Warszawa 2018.

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej, Wrocław 2011.

H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

J. Piątek, Narzędzia wojny i ich współczesny rozwój (wybrane aspekty dla XX wieku), Toruń 2009.

J. Piątek, Wojna jako rzeczywistość. O prowadzeniu starych i nowych wojen, Toruń 2008.

J. Piątek, Wojny XX wieku (wybrane aspekty), Poznań 2008.

J. Piątek, Wojny państw w XX wieku. Wprowadzenie do bezpieczeństwa militarnego, Gorzów Wielkopolski 2010.

Ł. Przybyło, Doktryny wojenne. Historia i ocena, Warszawa 2018.

J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy. Cele. Modele. Teorie, Łódź 2014.

R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

J. Solarz, Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009.

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018.

K. Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.

S. Zarychta, Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP7_WG2, KP7_WG4, KP7_WK1, KP7_WK2, KP7_WK3, KP7_WK5, KP7_WK6;

Umiejętności: KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UK2, KP7_UO2;

Kompetencje społeczne: KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KR1, KP7_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Radulski
Prowadzący grup: Łukasz Radulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)