Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Kaukazu i Azji Centralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-1HKA Kod Erasmus / ISCED: 08.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Kaukazu i Azji Centralnej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Studia Wschodnie I rok I stopnia sem. letni
Studia Wschodnie I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu historii obszaru Kaukazu Północnego (FR) i Południowego (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz Azji Centralnej (Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan).

Pełny opis:

1. Ogólny zarys dziejów Kaukazu Północnego

2. Historia Czeczenii i Inguszetii

3. Historia Osetyńców

4. Historia Dagestanu

5. Historia Ormian

6. Historia Gruzinów

7. Historia Azerbejdżanu

8. Starożytne cywilizacje na obszarze Azji Centralnej

9. Państwa i cywilizacje Azji Centralnej w dobie nowożytnej

10. Azja Centralna w składzie Imperium Rosyjskiego

11. Historia Kazachów

12. Historia Uzbeków

13. Historia Turkmenów

14. Historia Kirgizów

15. Historia Tadżyków

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zygmunt Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Warszawa 1996.

Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo

Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Historia Azerbejdżanu, Warszawa 1987.

Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Historia Gruzji, Warszawa 1989.

Wojciech Materski, Gruzja, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniajaca:

Kazachstan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. Tadeusz Bodio, K.A. Wojtaszczyka, Warszawa 2000.

Uzbekistan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2001

Turkmenistan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2005

Tadżykistan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2002

Kirgistan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. T. Bodio Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii obszarów Kaukazu i Azji Centralnej

- zna podstawowe kierunki badań historycznych dotyczących obszarów Kaukazu i Azji Centralnej z zakresu historii politycznej, społecznej, gospodarczej, religii.

- ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kultury narodów Kaukazu i Azji Centralnej

- zna historyczne uwarunkowania dzisiejszej sytuacji politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej krajów Kaukazu i Azji Centralnej

Umiejętności:

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów nad obszarami Kaukazu i Azji Centralnej do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych państw postradzieckich

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy źródeł w badaniu historii Kaukazu i Azji Centralnej

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z różnych źródeł do poznawania dziejów Kaukazu i Azji Centralnej

- potrafi zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami sytuacji Kaukazu i Azji Centralnej

Kompetencje społeczne:

- ma nawyk śledzenia na bieżąco niej publikacji odnoszących się do sytuacji na Kaukazie i w Azji Centralnej

- rozumie znaczenie międzynarodowych i historycznych uwarunkowań współczesnej pozycji poszczególnych krajów Kaukazu i Azji Centralnej

- wykazuje kompetencje do formułowania ocen na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych dotyczących

obszaru Kaukazu i Azji Centralnej

- jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań w: instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach polskich działających na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej, podmiotach zajmujących się turystyką

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające i uczestniczące, w tym:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, których treść stanowią mapy ilustrujące proces zmieniających się cywilizacji i systemów państwowych na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczność w przyswajaniu wiedzy weryfikowana w trakcie wykładu oraz zdany egzamin pisemny. Student losuje zestaw 3 pytań spośród 30. Treść wszystkich pytań egzaminacyjnych jest studentom znana 2 tygodnie przed egzaminem

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.