Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna państw obszaru postradzieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-2PZPO Kod Erasmus / ISCED: 11.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna państw obszaru postradzieckiego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po rozpadzie Związku Radzieckiego jego republiki stały się samodzielnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Po nieudanej próbie reintegracji w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw poszczególne kraje postradzieckie wypracowywały własne modele funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej.

Pełny opis:

Tematem wykładu jest polityka zagraniczna państw postradzieckich. Najpoważniejszą rolę na arenie międzynarodowej odgrywa Federacja Rosyjska. Republiki nadbałtyckie stały się częścią szeroko rozumianego Zachodu. Obszar większości państw postradzieckich jest miejscem rywalizacji mocarstw o strefy wpływów. Sytuacja każdego z tych państw jest inna. Polityka zagraniczna jest efektem zarówno uwarunkowań wewnętrznych jak międzynarodowych

Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Między Wschodem i Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, red. V. Zadunajski, Rzeszów 2018.

W. Baluk, Kazachstan. Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka Uzbekistanu wobec Rosji, 2019.

K. Gomółka, Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków polityki państw postradzieckich, ich znaczenia i wpływu na sytuację międzynarodową

- - zna historyczne uwarunkowania dzisiejszej sytuacji politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej krajów postradzieckich

- ma podstawową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w państwach postradzieckich, rozeznanie w ich sytuacji politycznej, kulturowej i gospodarczej

Umiejętności:

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę historyczną do interpretacji wydarzeń politycznych na terenie państw postradzieckich

- - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z historycznymi i współczesnymi uwarunkowaniami sytuacji krajów postradzieckich

Kompetencje społeczne:

- student gotowy jest do oceny podstawowych priorytetów współczesnej polityki krajów postradzieckich

- formułowania sądów na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych, społecznych i prawnych dotyczących krajów postradzieckich i ich historycznych uwarunkowań

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem. Student losuje 3 pytania spośród 30. Dysponuje czasem 30 minut na napisanie odpowiedzi. Przy wystawieniu oceny końcowej będzie promowana wyższą oceną aktywność studenta na zajęciac.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po rozpadzie Związku Radzieckiego jego republiki stały się samodzielnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Po nieudanej próbie reintegracji w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw poszczególne kraje postradzieckie wypracowywały własne modele funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej.

Pełny opis:

Tematem wykładu jest polityka zagraniczna państw postradzieckich. Najpoważniejszą rolę na arenie międzynarodowej odgrywa Federacja Rosyjska. Republiki nadbałtyckie stały się częścią szeroko rozumianego Zachodu. Obszar większości państw postradzieckich jest miejscem rywalizacji mocarstw o strefy wpływów. Sytuacja każdego z tych państw jest inna. Polityka zagraniczna jest efektem zarówno uwarunkowań wewnętrznych jak międzynarodowych

Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Między Wschodem i Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, red. V. Zadunajski, Rzeszów 2018.

W. Baluk, Kazachstan. Polityka wewnętrzna i zagraniczna, 2009

M. Kuryłowicz, Polityka Uzbekistanu wobec Rosji, 2019.

K. Gomółka, Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.