Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - doskonalenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-3JWD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - doskonalenie
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest przede wszystkim rozwijanie sprawności mówienia na tematy związane z dziedziną nauk orientalistycznych.

Pełny opis:

Język obcy - rosyjski

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 350-SW1-3JWD

Przedmiot fakultatywny.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

III rok/II semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: zdalnie

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

5 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 46 godz.; przygotowanie do testów: 46 godz., udział w konsultacjach: 3 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 33 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 92 h = 3,7 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Wydawnictwo REA 2005.

2. M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... część 1,

WAGROS Poznań 2010.

3. J.Dobrowolski, 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

4. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва 2003.

5. Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski (z gramatyką języka rosyjskiego), Wydawnictwo Literat, Toruń 2016.

6. Fidyk M., Skup – Stundis T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Część I. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2007.

7. Materiały z Internetu opracowane przez prowadzącego zajęcia (dot. Chin, Japonii, KRND, Korei Północnej, małych ludów Syberii, Północy i Dalekiego Wschodu Rosji).

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów, prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kosior
Prowadzący grup: Danuta Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.