Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka niemieckiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-1JN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka niemieckiego 1
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: 1 - 1 rok sem. zimowy Matematyka
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: słowmictwa ogólnego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie minimum B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na na poziomie B2.

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk matematycznych.

Pełny opis:

profil kształcenia: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

przedmiot obowiązkowy

dziedzina: nauki humanistyczne, język specjalistyczne

rok studiów: 1, semestr: 1

ćwiczenia 30 godz.

punkty ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach i w pisemnym zaliczeniu przedmiotu 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia 2h + 2h = 4h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 32 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 93 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone, PWN, 2020

Efekty uczenia się:

KA6_UK06 zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2)

KA6_UK01 potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawnie formułować twierdzenia i definicje

KA6_UU02 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych

KA6_KK02 potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych

KA6_KK01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowej nieobecności na zajęciach, student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.