Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2ALG1a
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa I 0600-FS1-1AL1
Algebra liniowa II 0600-FS1-1AL2
Elementarna teoria liczb 0600-FS1-1ETL
Wstęp do matematyki 0600-FS1-1WDM

Założenia (opisowo):

The student has basic knowledge of Linear Algebra, Elementary Number Theory and Introduction to Mathematics.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Aims and objectives of the course: Developing the ability to recognize the structure of a group, ring, field in known algebraic and geometric objects (transformations, permutations, isometries, subsets of complex numbers, invertable matrices), expressing facts known from elementary number theory in terms of groups and rings.

Pełny opis:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: Linear Algebra II, Elementary Number Theory

lecture 30 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x2h = 10h

the final examination: preparation and take 15h + 4h = 19h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 74 h., 2 ECTS

Practical exercises: 75 h., 3 ECTS

Literatura:

1. Paul M. Cohn " Basic Algebra: Groups, Rings and Fields", Springer Science & Business Media 2004.

2. Joseph J. Rotman "A First Course in Abstract Algebra: With Applications" Pearson Prentice Hall 2006.

3. Joseph Gallian "Contemporary Abstract Algebra" Cengage Learning 2016.

4. Gregory T. Lee "Abstract Algebra: An Introductory Course" Springer 2018.

5. I. N. Herstein "Abstract Algebra" Macmillan Pub 1990.

6. David S. Dummit, Richard M. Foote" Abstract Algebra" Wiley. 1999.

Efekty uczenia się:

Student can formulate the most important theorems of general algebra, knows the basic theorem of algebra and understands its meaning KA6_WG03.

Student knows examples of applications of general algebra methods in various branches of mathematics (for example, Fermat's little theorem in number theory) KA6_UW25.

Student is able to use the most important theorems of general algebra to solve standard problems KA6_UW25.

Student knows the basic structures and concepts of general algebra and can illustrate them with examples (permutation groups, polynomial rings, GF (p ^ n) fields) KA6_WG04.

Student knows that the known algebraic structures exist and are important in various mathematical theories and can point out a specific example of the application of general algebra in reality (e.g. cryptography) KA6_WG02, KA6_WK01, KA6_WK03.

Student notices analogies between the properties of various algebraic structures KA6_UW24.

Metody i kryteria oceniania:

The overall form of credit for the course: final exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska, Mateusz Woronowicz
Prowadzący grup: Mateusz Woronowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)