Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Numerical Methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2MNUa
Kod Erasmus / ISCED: 11.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Numerical Methods
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course objectives: Introduction to selected methods of numerical analysis and numerical linear algebra. Practical applications.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: Mathematics, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 4

Prerequisities: none

lecture 15 h. laboratory class 30 h.

Verification methods: lectures, consultations, projects, presentations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x1h = 15h

attending laboratories 15 x 2h = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x1h = 5h

preparing medium size projects 20h = 20h

final preparation 10h = 10h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 50 h., 2 ECTS

Practical exercises: 75 h., 3 ECTS

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Stoer and R. Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, Springer-Verlag, ISBN 0-387- 90420-4

L.N. Trefethen and D. Bau, Numerical Linear Algebra, Society of Industrial and Applied Mathematics

C.T. Kelley, Iterative methods for linear and nonlinear equations, Society of Industrial and Applied Mathematics

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes:

Student knows the selected methods of solving systems of linear and nonlinear equations.K_W08, K_W10, K_K01

Student can compute the determinant and the inverse matrix.K_W04, K_W08, K_W10, K_K01

Student knows some methods of computing of the eigenvalues and eigenvectors of a matrix.K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, K_K01

Student is able to describe the problem of the approximation and knows some methods of the approximation.K_W08, K_W10, K_U19, K_K01

Student knows some methods of the integral calculus. She/He is able to compute the quadrature for the finite and infinite interval.K_W08, K_W10, K_U05, K_U19, K_K01

Student can solve numerically the ordinary differential equations and some very simple partial differential equations.K_W04, K_W07, K_W08,K_U05, K_U06, K_U16, K_U19, K_K01

Student is able to solve the problems using an application program for mathematics.K_W12, K_K01, K_U20, K_K08

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The overall form of credit for the course: credit with grade

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska, Marzena Szajewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)