Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Graph Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2ZTGa
Kod Erasmus / ISCED: 11.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Graph Theory
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Course objectives: A student will acquire knowledge in rudiments of graph theory. He will also get basic information on applications of the theory.

Pełny opis:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: Combinatorics

lecture 15 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 4

Balance of student workload:

attending lectures15x1h = 15h

attending exercise classes 7x4h + 2h(preliminary teaching) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 9x2h = 18h

consultations 5x1h = 5h

final work: preparation and take 10h + 2h = 12h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 53 h., 2 ECTS

Practical exercises: 74 h., 4 ECTS

Literatura:

1) R. J. Wilson, Introduction to graph theory, Pearson, 2010

2) R. Diestel, Graph Theory, Springer Verlag, 2000

Efekty uczenia się:

Learning outcomes:

Knows fundamental notions of the Graph Theory; can give examples illustrating various types of graphs he was tought about.

Knows the notions of a path, cycle, Euler graph, and Hamilton graph. He also knows theorems associated with problems where these graphs appeared (the Euler, the Ore, and the Dirac Theorems) and can apply these theorems to concrete graphs and classes of graphs.

Knows basic applications of graph theory in finding (in practice) a shortest path in various examples.

Learns methodological bases for the applying graph theory in everyday problems and solving its elementary problems.

KA6_WG01, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG02, KA6_UK01, KA6_UK02, KA6_UW02, KA6_UW03, KA6_UW06, KA6_UW18, KA6_UK03, KA6_WK01, KA6_UW15, KA6_KK01, KA6_UU01, KA6_KK02

Metody i kryteria oceniania:

The overall form of credit for the course: test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska, Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)