Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Probability Calculus I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3RP1a
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Probability Calculus I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Assumptions and aims: After completing the course, the student should understand and be able to apply probabilistic methods.

Pełny opis:

Academic discipline: science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics

Literatura:

1. D. Stirzaker - Prabability and Random variables. A beginner's Guide.

2. W. Feller - An Introduction to Probability Theory and Its Applications

3. G. Grimmet, D. Stirzaker - One Thousand Exercises in Probability.

Efekty uczenia się:

Student

- has general knowledge of classical probabilistic theory, including the laws of large numbers and limit theorems for discrete random variables.

- knows the concept and basic properties of probability.

- knows the basic schemes of probability calculus, including sequence of Bernoulli trials.

-can give examples of discrete and continuous probability distributions and discuss selected random experiments and mathematical models in which these distributions occur.

- knows how to apply basic probability calculus schemes, including the formula for total probability and the Bayesian formula.

- is able to describe discrete random phenomena in the world around him, along with the proper use of language and probabilistic concepts.

Metody i kryteria oceniania:

exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Urszula Ostaszewska, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Urszula Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)