Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-3SD2
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 3 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students deliver presentations related to their Bachelor thesis.

Seminar activity.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Mathematics, cycle 1

Discipline: Theoretical Mathematics

Year of study: 3; semester 2.

ECTS credits: 5

Type: obligatory

Mode: blended learning

Seminar: 30 hours

Learning activities: 3 hours (10%) individual presentation; 3 hours (10%) group discussion; 24 hours (80%) attending and participating in presentations/seminar activity

Outside class: 4.5 hours presentation preparation

Teaching methods: consultations; individual feedback; individual work on literature

Literatura: (tylko po angielsku)

A Primer of Mathematical Writing; Krantz; 2017; American Mathematical Society. Available online at https://arxiv.org/abs/1612.04888.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KA6_UK01 (Communicates mathematics orally)

KA6_UK03 (Participates in mathematical discussion)

KA6_UU02 (Can independently research literature)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded presentations.

Participation in discussion.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrew McKee
Prowadzący grup: Andrew McKee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Pryszczepko, Aneta Sliżewska, Agnieszka Stocka
Prowadzący grup: Karol Pryszczepko, Agnieszka Stocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)