Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Partial Differential Equations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2RRC2a
Kod Erasmus / ISCED: 11.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partial Differential Equations
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Student should know basic methods from one-dimensional and multidimensional mathematical analysis and ordinary differential equations.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course profile: academic

Form of study: stationary

Academic discipline: Mathematics, field of study in science: mathematics

Prerequisities: Mathematical Analysis, Ordinary Differential Equations

lecture 30 h. exercise class 30 h.

ECTS credits: 5

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course is devoted to classical theory of partial differential equations.

After course students should know basic, classical methods of solving the first and the second order PDEs, especcialy equations of mathematical physics such as heat equation, wave equation and Laplace equation.

Course objectives:

Knowledge of fundamenta notions and theorems:

1. Cauchy-Kowalewska theorem.

2. Integration of first order quasi-linear and linear PDEs. First integrals. Hamiltonian systems.

3. Classification of second order PDEs.

4. Boundary value problems of different kinds. Well-posed boundary value problems.

5. Hiperbolic equations . Cauchy problem for wave equations. mixed boundary problem for wave equation.

6. Elliptic equations. Properties of harmonic functions. Green function and its properties. Solution of Dirichlet problem.

7. Parabolic equations. Heat equation. Maximum and minimum principles. existence and uniqueness theorem for solutions of Cauchy problem for heat equation.

8. Applications of knowledge to solving theoretical problems as well as to practical ones.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 15x2h = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 12x1h = 12h

the final examination: preparation.and take 12h + 3h = 15h

control works: repeating the material and preparation 3x4h = 12h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 75 h., 3 ECTS

Practical exercises: 77 h., 3 ECTS

Literatura: (tylko po angielsku)

1. L. Evans Partial Differential Equations, Springer 1998

2. M. Renardy, R.C.Rogers An introduction to partial differential equations, Springer 1993

3. E.C. Zachmanoglou, D. Thoe Introduction to partial differential equations with applications 1967

4. P. Olver Introduction to partial differential equations, Springer 2013

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes:

Student knows classification of first order partial differential equations (PDE), understands theorem of existence and uniqueness of solutions of Cauchy problem for quasilinear first order PDE. Student knows a notion of first integral; is able to construct general solution of problem for quasilinear first order PDEs by using characteristics. KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_UW02, KA7_UW06

Student knows classification of first order PDEs and boudary value problems of different kinds; knows a notion of well-posed problem for mathematical physics equations and understands connection between equations and physical processes, described by them. Student is able to determine the type of PDE with two independent variables.KA7_WG02, KA7_WG04, KA7_WG06, KA7_UW06, KA7_UW10

Student knows a canonical form of hiperbolic PDE, methods of wave propagation, d'Alembert formula and understand Kirchoff formula. Student is able to use these formulas in simple examples. KA7_WG02, KA7_WG06, KA7_UW06

Student knows fundamental solution of Laplace equation, properties of harmonic functions, notion of Green function and its applications.KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_UW01, KA7_UW06

Student understands maximum pronciple and uniqueness of solution in boundary value problem for heat equation with two independent variables. Student knows fundamental solution and formula for solutions in Cauchy problem for heat equation.KA7_WG02, KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_UW06, KA7_UW10

Student obtains basic practice in creative development of theory of differential equations. KA7_KK01, KA7_KK02, KA7_KK07, KA7_UU01

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The overall form of credit for the course: final exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course objectives:

Knowledge of fundamenta notions and theorems:

1. Cauchy-Kowalewska theorem.

2. Integration of first order quasi-linear and linear PDEs. First integrals. Hamiltonian systems.

3. Classification of second order PDEs.

4. Boundary value problems of different kinds. Well-posed boundary value problems.

5. Hiperbolic equations . Cauchy problem for wave equations. mixed boundary problem for wave equation.

6. Elliptic equations. Properties of harmonic functions. Green function and its properties. Solution of Dirichlet problem.

7. Parabolic equations. Heat equation. Maximum and minimum principles. existence and uniqueness theorem for solutions of Cauchy problem for heat equation.

8. Applications of knowledge to solving theoretical problems as well as to practical ones.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. L. Evans Partial Differential Equations, Springer 1998

2. M. Renardy, R.C.Rogers An introduction to partial differential equations, Springer 1993

3. E.C. Zachmanoglou, D. Thoe Introduction to partial differential equations with applications 1967

4. P. Olver Introduction to partial differential equations, Springer 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)