Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo i procedury administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1PROPRM Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo i procedury administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-seminaria magisterskie
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: I, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. seminarium (w tym 15 godz. w e-learningu).

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminariach 30 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co

odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0

pkt ECTS, razem 100 godzin co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA7_WG5 - absolwent zna i rozumie główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego), sposób weryfikacji - zaliczenie w formie pisemnej z uwzględnieniem aktywności studenta na zajęciach (również na zajęciach e-lerningowych).

KA7_WK1 - absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej, sposób weryfikacji - zaliczenie w formie pisemnej z uwzględnieniem aktywności studenta na zajęciach (również na zajęciach e-lerningowych).

UMIEJĘTNOŚCI

KA7_UU2 - absolwent potrafi ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe życie, sposób weryfikacji - zaliczenie w formie pisemnej z uwzględnieniem aktywności studenta na zajęciach (również na zajęciach e-lerningowych).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA7_KK3 - absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej, sposób weryfikacji - zaliczenie w formie pisemnej z uwzględnieniem aktywności studenta na zajęciach (również na zajęciach e-lerningowych).

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Panasiuk
Prowadzący grup: Andrzej Panasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: I, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Metody dydaktyczne: seminarium

Punkty ECTS: 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. seminarium (w tym 15 godz. w e-learningu).

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminariach 30 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co

odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0

pkt ECTS, razem 100 godzin co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.