Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-BS1-3JC Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty specjalizacyjne
Bezpieczeństwo Narodowe Stacjonarne 3 rok 1 stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- pojęcia i cech administracji publicznej działającej w sferze bezpieczeństwa narodowego, administracji publicznej w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz jej funkcji,

- systematyki norm prawa administracyjnego

- normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe

- zasad prawa administracyjnego obowiązujących podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego

- źródeł prawa administracyjnego

- ustrojowego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem organów bezpieczeństwa narodowego

- form działania podejmowanych przez administrację bezpieczeństwa

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok III/sem. V (zimowy)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - leraning).

Metody dydaktyczne - wykład połączony z dyskusją, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin konwersatorium, przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 33 godz., zaliczenie - 2 godz. Razem godzin 90, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2014.

M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, (red.) System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa 2015.

A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2015.

E. Ochendowski, Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

literatura uzupełniająca:

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. I, Kraków 2003.

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. II, Kraków 2001.

J. Boć (red.), Prawo Administracyjne, Wrocław 2007.

J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

M. Wierzbowski, (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

K_W05, K_W06, K_U05, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne (test) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-lerningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.